Kirjanpidon hinta pienelle osakeyhtiölle tai toiminimelle – paljonko tilitoimiston palvelut maksavat yritykselle?

Sinä ja naapurisi Markku olette molemmat yksinyrittäjiä, jotka laskuttavat asiakkailtaan 100 000 euroa vuodessa. Silti Markku maksaa kirjanpidosta kuukaudessa 75 euroa vähemmän kuin sinä. Tämän artikkelin luettuasi tiedät, mistä ero voi johtua, paljonko on tyypillinen kirjanpidon hinta pienelle yritykselle ja mitkä yleiset virheet voivat nostaa tilitoimiston veloittamaa summaa. Käymme läpi myös sen, miksi toiminimen kirjanpito on usein aavistuksen verran halvempaa osakeyhtiöihin verrattuna.


Tärkeimmät asiat pienyrittäjän kirjanpidon hinnoittelusta

 • Pienen yrityksen tai yksinyrittäjän kirjanpidon hintaan vaikuttavia olennaisimpia asioita ovat liiketoiminnan laajuus, tositteiden määrä, yritysmuoto, toimiala ja sen vaatima erityisosaaminen, tilitoimiston hinnoittelumalli sekä mahdolliset ohjelmistokulut ja lisäpalvelut.
 • Edellä mainittujen syiden takia hintaerot kahden pienyrittäjän välillä voivat olla hyvin suuria. Kirjanpidon hinta pienelle yritykselle tai päätoimiselle yrittäjälle voi halvimmillaan olla noin 50-60 euroa kuukaudessa, mutta tavanomaisempi veloitus on 100-200 euroa. Jos osakeyhtiön toiminta on laajaa, tositteita kertyy paljon, toimiala vaatii erityisosaamista ja yrittäjä tarvitsee kirjanpidon lisäksi myös muita tilitoimistopalveluita, 200 euroa kuukaudessa enää harvemmin riittää mihinkään.
 • Toiminimen kirjanpidon hinta on yleensä hieman edullisempi osakeyhtiöihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätös on osakeyhtiöille aina pakollinen ja kirjanpito on tehtävä kahdenkertaisena. Monesti myös osakeyhtiön yrittäjän palkanmaksu on ulkoistettu tilitoimistolle, ja palkanlaskenta ei sekään ole ilmaista.
 • Vältyt todennäköisimmin yllätyskuluilta, kun pidät mielessä seuraavat asiat: 1) Älä hukkaa tositteita, kuten myyntilaskuja tai kuitteja, vaan toimita ne kirjanpitäjälle ajallaan ja sovitulla tavalla. 2) Sovi kirjanpitäjäsi kanssa tarkasti palvelun sisällöstä. Halpa kiinteä hinta ei voi sisältää yletöntä määrää neuvontaa, jos liiketoimintasi kasvaa tai monimutkaistuu. 3) Katso tilitoimiston hinnasto ja mahdolliset pienet lisämaksut tarkasti läpi. Jos kiinteä hinta sisältää esimerkiksi 20 kuukausittaista tositetta, kuukauden 21. tosite voi olla varsin kallis. Ja tositehan tarkoittaa montaa muutakin asiaa kuin vain kuittia tai laskua.
 • Perinteisten tilitoimistopalveluiden lisäksi yksinyrittäjille on nykyään olemassa myös sähköisiä kirjanpitopalveluita. Niissä yrittäjä lähettää laskut palvelun kautta ja lisää palveluun omia ostoja koskevat tositteet. Taustalla palvelun kirjanpitäjä tai kirjanpitotiimi huolehtii kirjanpidon tekemisestä, verottajalle tehtävistä ilmoituksista ja tilinpäätöksestä. Usein kirjanpitopalvelu on yhdistettävissä yritystiliin, jolloin voit myös vastaanottaa ja maksaa omat laskusi suoraan palvelussa. Kirjanpidon hinta voikin olla hieman matalampi, jos huolehdit niin sanotuista rutiinitöistä (laskutus, aineiston toimittaminen) yhdessä ja samassa sähköisessä palvelussa.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpitopalvelu toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Tilitoimiston hintaan vaikuttavat tekijät lyhyesti

Muun muassa seuraavat kahdeksan asiaa voivat vaikuttaa kirjanpidon hintaan:

1) Liiketoiminnan laajuus

100 000 euron liikevaihto voi syntyä hyvin erilaisilla tositemäärillä riippuen esimerkiksi siitä, myytkö kallista asiantuntijapalvelua yrityksille vai halpoja tavaroita kuluttaja-asiakkaille.

Mitä enemmän tositteita kertyy, sitä enemmän kirjanpito tyypillisesti maksaa. Myös ulkomaille kohdistuvat myynnit ja ostot voivat näkyä hinnassa, sillä ulkomaankaupan arvonlisäverotukseen liittyy erityissäännöksiä ja ilmoitusvelvoitteita.

Toiminnan kasvaessa ja tuloksen parantuessa yrittäjälle tulee usein tarve myös tilitoimiston tarjoamille lisäpalveluille – esimerkkinä osakeyhtiön verotuksen optimointi.

2) Yrityksen toimiala ja sen vaatima erityisosaaminen

Kansainvälinen verkkokauppaliiketoiminta, perustajaurakointi, marginaaliverotuksen piiriin kuuluva toimiala tai vähäistä laajemman sijoitustoiminnan harjoittaminen yrityksen kautta ovat tilanteita, joissa kirjanpitoa ei kannata ulkoistaa ihan kenen tahansa kirjanpitäjän harteille.

Paljon muitakin esimerkkejä on, ja toimialaosaamisesta kannattaa maksaa.

3) Tilitoimiston hinnoittelumalli

Tilitoimiston veloittama hinta on yleensä kiinteä, tositteiden määrään perustuva tai näiden yhdistelmä.

Kiinteä kuukausihinta voi esimerkiksi sisältää tietyn määrän tositteita ja ylimenevät veloitetaan kappalehinnalla. Usein tilinpäätös ja veroilmoitus veloitetaan erikseen, mutta myös ne voidaan sisällyttää kiinteään pakettihintaan.

Erikseen veloitetun tilinpäätöksen hinta toiminimelle on tavanomaisesti 150-250 euroa ja pienelle osakeyhtiölle 250-400 euroa. Hinnat ovat kuitenkin erittäin suuntaa antavia, koska liiketoiminnassa tapahtuvat asiat ja toiminnan laajuus voivat vaikuttaa merkittävästi tilinpäätöksen työmäärään.

Muista kuin etukäteen sovituista töistä puolestaan saatetaan veloittaa tuntihintaa, joka tilitoimistoissa on usein 60-90 euroa per tunti.

Varmista aina, mitä kirjanpidon kuukausihinta sisältää ja mistä maksat kyseisen hinnan päälle. Esimerkiksi tavanomainen neuvonta voi sisältyä pakettiin, mutta ”tavanomaisen neuvonnan” määritelmä voi olla hyvin erilainen tilitoimistosta riippuen.

4) Ohjelmistokulut

Jos hyödynnät sähköisiä työkaluja esimerkiksi aineiston toimittamiseen tai laskujen lähettämiseen ja maksamiseen, selvitä onko ohjelmistojen kulut niputettu kuukausihintaan.

Kirjanpidon hintaan toki vaikuttaa myös se, jos päätät sähköisempien vaihtoehtojen sijaan toimittaa kuitit tilitoimistoon kirjekuoressa, ja kirjanpitäjältä kuluu kaksi tuntia työaikaa siirtää tiedot manuaalisesti omaan kirjanpito-ohjelmaansa.

Tähän verrattuna 10 euron kuukausimaksu sähköisestä ohjelmistosta on halpa.

5) Mahdolliset lisäpalvelut

Tyypillisiä tilitoimiston tarjoamia palveluita peruskirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi ovat

 • palkanlaskenta
 • veroneuvonta ja -suunnittelu
 • rahoitushakemusten tekeminen
 • budjettien ja myyntiennusteiden laatiminen
 • sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin kysymyksiin vastaaminen.

Jo etukäteen kannattaa selvittää, mitä lisäpalveluita nyt ja tulevaisuudessa saatat tarvita ja mitä palvelut maksavat.

6) Yritysmuoto – toiminimi vai osakeyhtiö?

Toiminimiyrittäjän kirjanpito voidaan tehdä yhdenkertaisena, eikä tilinpäätös tai erillinen yritystili yleensä ole pakollinen. Tämä voi tilanteesta riippuen tarkoittaa hieman matalampaa hintalappua yrityksen kirjanpidolle ja taloushallinnolle.

Toisaalta tilinpäätös voi olla toiminimiyrittäjälle tarpeellinen asiakirja myös tietyissä yksityiselämän tilanteissa, kuten asuntolainaa haettaessa. Yritystoiminnassa saatat tarvita sitä esimerkiksi rahoitus-, lupa- tai sopimusasioita hoitaessasi.

Yleensä tilitoimistot laativat automaattisesti tilinpäätöksen myös kaikille toiminimiasiakkaille, sillä se auttaa varmistamaan, että kirjanpito täsmää. Myös veroilmoitus voidaan muodostaa suoraan tilinpäätöstietojen perusteella.

Toiminimen pankkitilistä puhuttaessa tilitoimistolla voi olla sanottavansa siihen, onko yrittäjän mahdollista käyttää toista henkilökohtaista tiliään heidän kanssaan asioidessa.

Yleensä toiminimellä harjoitettu liiketoiminta on myös pienimuotoisempaa osakeyhtiöihin verrattuna, mikä myös vaikuttaa suoraan kirjanpidon hintaan.

7) Tilitoimiston sijainti ja koko

Pienellä paikkakunnalla sijaitseva pieni tilitoimisto on yksin- tai pienyrittäjälle hyvin todennäköisesti hieman halvempi isoon tilitoimistoketjuun verrattuna.

Toisaalta isot tilitoimistot ovat viime vuosina alkaneet tarjota myös nimenomaan yksinyrittäjille räätälöityjä ratkaisuja sähköisten kirjanpitopalveluiden muodossa.

Isoissa tilitoimistossa myös varakäytännöt ovat kunnossa, jos kirjanpitäjä sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa. Yhden tai kahden henkilön tilitoimistossa tilanne voi olla mutkikkaampi.

8) Työnjako yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä

Suomestakin löytynee yhä tilitoimistoyrittäjiä, jotka ajavat pyydettäessä yrittäjän toimistolle tai kotiin hakemaan kirjekuoreen sullottuja kuitteja.

Huomattavasti tavanomaisempi ratkaisu on lähettää tositteita tilitoimistoon itse paperipostina tai sähköpostin liitetiedostona.

Tämä tarkoittaa, että kirjanpitäjä joutuu käyttämään omaa työaikaansa siirtääkseen tietoja paperilta tai pdf-tiedostoilta omaan kirjanpitosovellukseensa.

Sähköisten ohjelmistojen ja työkalujen hyödyntäminen säästää aikaa sekä yrittäjältä että kirjanpitäjältä ja voi madaltaa kirjanpidon hintaa.

Toinen tärkeä asia on toimittaa tositteet kirjanpitäjälle ajoissa. Esimerkiksi alv-ilmoituksia on mahdoton muodostaa, jos tiedot myynneistä ja ostoista eivät ole kirjanpitäjän tiedossa sovittuun päivämäärään mennessä.

Ilmoitusten tekeminen myöhässä tarkoittaa sanktiomaksuja verottajalta.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpitopalvelu toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Tuleeko säästöä, jos pienen yrityksen kirjanpito tehdään itse?

Tilitoimiston hinta on usein yksi olennaisimmista kynnyskysymyksistä, kun aloittava yrittäjä miettii vaihtoehtoja itse tekemisen ja kirjanpidon ulkoistamisen välillä.

Tällöin kannattaa muistaa, että tilitoimistosta saa tarvittaessa apua myös monissa muissa kuin suoraan kirjanpitoon liittyvissä ongelmissa.

Alla muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joihin aloittava yrittäjä saattaa törmätä jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa liiketoimintaa:

 • Miten arvonlisäveron kanssa toimitaan, jos myyt tai ostat palveluja tai tavaroita ulkomailta? Jos ostat esimerkiksi sähköistä mainontaa, lasku tulee varsin usein ulkomailta.
 • Mitä tarkoittaa käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalla?
 • Voiko potentiaaliselle asiakkaalle ostetun lounaan ja siihen sisältyvän alkoholijuoman merkitä kirjanpitoon yrityksen kuluksi? Entä onko kyseessä markkinointikulu vai edustuskulu, ja mitä väliä kululuokituksella ylipäätään on?
 • Mikä on arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus, ja miten se eroaa tavallisesta arvonlisäveroilmoituksesta?
 • Milloin yritystoimintaa varten ostetun kalliin työkoneen voi merkitä kirjanpitoon kuluksi kerralla ja milloin ostos pitää vähentää poistoina? Ja mitä poisto edes tarkoittaa?
 • Miten kilometrikorvaukset ja päivärahat tai niitä vastaavat vähennykset saa hyödynnettyä verotuksessa, jos teet työmatkoja asiakkaiden luokse tai työmaille?
 • Onko työmatkalta napattu parkkisakko yritystoiminnan vähennyskelpoinen kulu?
 • Kannattaako yrittäjän eläkevakuutus vähentää omalla tai puolison veroilmoituksella vai yrityksen kirjanpidossa, jotta verorasitus saadaan minimoitua?
 • Voiko kaksi kuukautta ennen yrityksen perustamista ostetun kannettavan tietokoneen merkitä kirjanpitoon kuluksi, jos käytät tietokonetta yritystoiminnassasi?
 • Mitä eroa on maksuperusteisella ja suoriteperusteisella arvonlisäverolla, ja miten kyseinen ero vaikuttaa pienyrittäjän arvonlisäverojen tilitykseen?
 • Milloin on rahallisesti järkevää vaatia toiminimen veroilmoituksella, että koko toiminimen tulos verotetaan ansiotulona? Entä paljonko osakeyhtiöstä kannattaa nostaa palkkaa, jos tulosta syntyy ja haluat optimoida verotaakkaa?

Sinä et välttämättä osannut vastata läheskään kaikkiin kysymyksiin, mutta tilitoimistojen kirjanpitäjille nämä ovat niin sanottua peruskauraa.

Kirjanpidon ulkoistamista ja tilitoimistopalveluiden ostamista ei välttämättä kannata ajatella kuluna. Et todennäköisesti säästä mitään, jos teet kirjanpidon itse, mutta et tiedonpuutteen takia pysty hyötymään esimerkiksi erilaisista verovähennyksistä ja veroeduista.

Yleensä hyvä kirjanpitäjä sen sijaan auttaa sinua säästämään rahaa ja tilitoimiston hinta maksaa itsensä takaisin.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpitopalvelu toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.