Toiminimen tilinpäätös – milloin se on pakollinen ja mitä se maksaa?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä

Yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta eli toiminimiltä vaaditaan tilinpäätöksen tekemistä vain tietyissä tilanteissa.

Mitkä nämä tilanteet ovat, ja mitä muita asioita toiminimen tilinpäätöksestä on hyvä ymmärtää?

Tästä artikkelista löydät vastauksia yleisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin.

 

Mikä on toiminimen tilinpäätös ja mitä se sisältää?

Toiminimen tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka kertoo yritystoiminnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Jos toiminimen tilikausi kuitenkin on kalenterivuosi, käytännössä tilinpäätöksen tekemiseen on aikaa vain kolme kuukautta. Toiminimiyrittäjien on jätettävä veroilmoitus viimeistään huhtikuun alussa, ja tilinpäätös laaditaan ennen veroilmoituksen jättämistä.

Tilinpäätöksen laatiminen vaatii kirjanpidon osaamista. Mikään ei toki estä tilinpäätöksen tekemistä itse, mutta yleensä turvallisempaa on jättää asia oman kirjanpitäjän harteille.

Toiminimiyrittäjistä valtaosa toimii yksin, ja useimmiten liiketoiminta on kohtalaisen pienimuotoista.

Tästä syystä yrittäjä on usein erittäin hyvin selvillä oman yritystoimintansa taloudellisesta tilanteesta, eikä tilinpäätöksen merkitys siksi ole yhtä suuri esimerkiksi osakeyhtiöihin verrattuna.

Osakeyhtiöille tilinpäätös on aina pakollinen.

Tilinpäätöksen säilytysaika on vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymispäivästä alkaen.

 

Toiminimen tase kertoo varoista ja veloista

Toiminimen tase on raportti, josta ilmenee yritystoiminnan taloudellinen tila tilinpäätöksen laatimishetkellä. Tase koostuu kahdesta puolesta, joiden nimet ovat vastaavaa ja vastattavaa.

Vastaavaa-kohta kertoo yrityksen varallisuudesta ja vastattavaa-kohta siitä, millä tavalla kyseinen varallisuus on rahoitettu.

Molempien puoliskojen tulee olla loppusummiltaan samansuuruiset.

Esimerkki: Olet ottanut pankista toiminimellesi 5000 euron lainan. Vastaavaa-puolelta kyseinen erä löytyy Rahat ja pankkisaamiset -kohdan alta. Vastattavaa-puolelle sama summa merkitään Vieras pääoma -kohdan alle.

Toiminimen tuloslaskelma kertoo tuloksesta ja sen muodostumisesta

Toiminimen tuloslaskelma kertoo yritystoiminnan kannattavuudesta tietyn ajanjakson, kuten tilikauden (esim. 1.1.-31.12.) aikana. Tuloslaskelmasta näet toiminimesi tuotot, kulut ja sen, paljonko voittoa jäi viivan alle.

Tulos voi toki olla myös tappiollinen, jos esimerkiksi ensimmäisenä toimintavuotena kuluja on paljon, mutta myynti ei vielä ole lähtenyt vetämään.

Toiminimen tilinpäätöksen liitetiedot

Mitä isommasta yritystoiminnasta on kyse, sitä enemmän erilaisia liitetiedostoja tilinpäätökseen yleensä sisältyy.

Toiminimen tilinpäätöksen liitetiedot koostuvat yleensä tasetta ja tuloslaskelmaa täydentävistä tiedoista, joiden avulla tilinpäätös antaa toiminimen tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta oikean ja riittävän kuvan.

Jos toiminimellesi tehdään tilinpäätös, kirjanpitäjäsi kertoo sinulle, mitä liitetiedostoja hän sen laatimista varten kaipaa.

Tuloslaskelmaa ja tasetta koskevista liitetiedoista löydät tarvittaessa lisätietoa kirjanpitoasetuksesta (Finlex.fi).

 

Milloin tilinpäätös on pakollinen toiminimelle?

Toiminimiyrittäjän ei useimmissa tilanteissa tarvitse laatia tilinpäätöstä.

Toiminimen tilinpäätös on pakollinen vain, jos tilikautesi on muu kuin kalenterivuosi tai kahdella peräkkäisellä tilikaudella ylität kaksi seuraavista rajoista:

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • toiminimen liikevaihto 700 000 euroa
  • palveluksessasi on tilikauden aikana keskimäärin 10 henkilöä.

Käytännössä yllä luetellut rajat ovat toiminimiyrittäjille sen verran suuria, että useimmissa tilanteissa tilinpäätös on pakollinen vain, jos tilikautesi on muu kuin kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Vaikka laatisitkin tilinpäätöksen toiminimellesi, yleensä sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä kaupparekisterille. Poikkeukset on lueteltu seuraavassa kappaleessa.

 

Pitääkö toiminimen tilinpäätös ilmoittaa kaupparekisteriin?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin, paitsi jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 työntekijää.

Nämäkin rajat ovat toiminimiyrittäjille sen verran korkeita, että käytännössä ilmoitusvelvollisuus syntyy vain äärimmäisen harvinaisissa tilanteissa.

Jos ehdot kuitenkin täyttyvät, tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin on annettava puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ilmoitus on maksuton, ja se tehdään tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.

 

Miksi ja milloin tilinpäätöksen laatiminen voi olla kannattavaa vapaaehtoisesti?

Vaikka useimmille toiminimille tilinpäätös ei ole pakollinen, sen laatiminen voi kuitenkin joissakin tilanteissa olla kannattavaa seuraavien syiden takia:

  • Saatat tarvita tilinpäätöstä myös joissakin henkilökohtaisissa asioissasi. Esimerkiksi pankki saattaa pyytää sinulta tilinpäätöstä, jos haet heiltä asuntolainaa tai pyydät korotusta luottokorttisi luottorajaan.
  • Jos olet ulkoistanut kirjanpitosi kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle, tilinpäätöksen tekemättä jättäminen ei yleensä merkittävästi vähennä kirjanpitosi tekemiseen kuluvaa aikaa ja sitä kautta kustannuksiasi. Monet tilitoimistot laativat tilinpäätöksen automaattisesti kaikille toiminimiasiakkailleen, vaikka tilinpäätöksen tekemisen ehdot eivät täyttyisikään. Tilinpäätös auttaa varmistamaan, että kirjanpito täsmää. Myös veroilmoitus voidaan muodostaa suoraan tilinpäätöstietojen perusteella.
  • Yritystoiminnassasi saatat tarvita tilinpäätöstä myös erilaisia rahoitus-, lupa- tai sopimusasioita hoitaessasi. Asia riippuu pitkälti liiketoimintasi luonteesta ja laajuudesta.

Pienimuotoista tai sivutoimista yritystoimintaa harjoittaessasi tilinpäätökselle ei kuitenkaan useimmiten ole tarvetta. Pankki voi aivan hyvin hyväksyä myös muunlaisen todisteen yritystoimintasi tuloista, jos olet hakemassa asuntolainaa.

Vaatimus toiminimen tilinpäätöksestä helpottui vuonna 2016 kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä, joten monet pankit saattavat edelleen vaatia toiminimiyrittäjiltä kyseistä asiakirjaa niin sanotusti vanhasta muistista. Käytännöt voivat vaihdella pankeittain.

 

Mitä toiminimen tilinpäätös maksaa?

Toiminimen tilinpäätöksen hinta vaihtelee riippuen liiketoimintasi laajuudesta sekä käyttämästäsi tilitoimistosta. Usein tilinpäätös laskutetaan sen laatimiseen kuluneen ajan perusteella. Pienelle toiminimelle varsin yleinen hintahaitari on noin 150-250 euroa.

Monimutkaisemmassa ja paljon liiketapahtumia sisältävässä yritystoiminnassa hinta voi olla kalliimpikin.

Toisaalta hyvin pienimuotoista liiketoimintaa pyörittävän toiminimiyrittäjän tilinpäätös voi valmistua tunnissa, jolloin kulutkin voivat jäädä alle sataan euroon.

Hinta voi vaihdella suuresti myös sen mukaan, onko kirjanpitäjäsi pienen paikkakunnan yksityinen toimija vai suurempi tilitoimistoketju.

Jotkut tilitoimistot voivat myös niputtaa tilinpäätöksen osaksi kirjanpidon kiinteää hintaa, jolloin tilinpäätöstä ei veloiteta erikseen.

Monissa toiminimiyrittäjille tarkoitetuissa sähköisissä kirjanpitopalveluissa tilinpäätöstä ei tehdä, vaan palvelu muodostaa kirjanpidon pohjalta toiminimen veroilmoituksen. Veroilmoitus sisältää samankaltaiset tiedot kuin tilinpäätökseen sisältyvä tuloslaskelma.

Esimerkkejä toiminimille tarkoitetuista sähköisistä kirjanpitopalveluista ovat esimerkiksi OP Kevytyrittäjä ja Ukko Yrittäjä.

Huomioi, että palvelun nimestä huolimatta OP Kevytyrittäjän käyttäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja eli puhekielisesti toiminimiyrittäjä.

Varmista palveluiden ajantasaiset ehdot niiden verkkosivuilta.