Toiminimi vai osakeyhtiö? 10 kysymystä yritysmuodon valinnan tueksi

Milloin yritystoiminta kannattaa aloittaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja missä tilanteissa osakeyhtiö on parempi vaihtoehto?

Yksi aloittavien yrittäjien yleisimmistä kysymyksistä on se, kannattaako perustaa toiminimi vai osakeyhtiö.

Yhtä ja oikeaa vastausta ei ole olemassa, sillä asiaan vaikuttavia tekijöitä on monia.

Sinun tulee huomioida muun muassa liiketoimintasi laajuus, yritystoimintaasi sisältyvät riskit sekä verotukselliset seikat – eikä siinä vielä läheskään kaikki.

Tässä artikkelissa on pyritty käsittelemään mahdollisimman kattavasti kaikki ne asiat, jotka valintaa tehdessä kannattaa tietää ennalta.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Osakeyhtiö vs toiminimi – käy läpi ainakin nämä kysymykset

1. Aiotko harjoittaa yritystoimintaa yksin vai isommalla porukalla?

Toiminimen perustat yksin ja se rekisteröidään aina vain yhden ihmisen nimiin. Voit silti halutessasi harjoittaa yritystoimintaa yhdessä puolisosi kanssa tai palkata työntekijöitä.

Myös osakeyhtiön perustaminen on mahdollista yhden henkilön voimin. Tarvitset kuitenkin tässä tapauksessa hallitukseen yhden varajäsenen.

Varsin monessa suomalaisessa yhden hengen osakeyhtiössä hallituksen varajäsenen virkaa hoitaa yrittäjän puoliso tai muu perheenjäsen.

Perustajien lukumäärän vaikutus yritysmuodon valintaan:

Jos perustajajäseniä on useampia, selkeä valinta yritysmuodoksi on osakeyhtiö.

Myös tarve työntekijöiden palkkaamiselle on usein merkki siitä, että vaaka kallistuu osakeyhtiön suuntaan – tämän asian käymme tarkemmin läpi tuonnempana.

Mikäli ryhdyt yrittäjäksi yksin, etkä aio palkata työntekijöitä, kumpikin yritysmuoto voi olla hyvä valinta tilanteestasi riippuen.

Jatka siis seuraaviin kysymyksiin.

 

2. Onko yritystoimintasi sivutoimista vai päätoimista?

Toiminimi on kirjanpidon ja hallinnollisten velvotteiden puolesta osakeyhtiötä kevyempi yritysmuoto. Siksi se on monissa tilanteissa hyvä valinta pienimuotoiseen ja sivutoimiseen yritystoimintaan.

Toiminimen kirjanpito on mahdollista tehdä yhdenkertaisena. Käytännössä se tarkoittaa, että tulot ja menot kirjataan sitä mukaa, kun rahaa tulee toiminimen tilille tai lähtee sieltä.

Jos toiminta on hyvin pienimuotoista ja myyntejä sekä ostoja on vähän, toiminimen yhdenkertainen kirjanpito on tarvittaessa helppo tehdä myös itse esimerkiksi Excelissä.

Osakeyhtiöiltä sen sijaan vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito, joka kannattaa yleensä aina antaa tilitoimiston hoidettavaksi. Myös tilinpäätös on pakollinen toisin kuin toiminimiyrittäjillä.

Toiminimiyrittäjänä voit siirrellä vapaasti rahoja yksityisottoina toiminimen tilin ja oman henkilökohtaisen tilisi välillä.

Osakeyhtiömuodossa rahojen liikuttelu ei ole aivan näin yksinkertaista. Esimerkiksi palkkaa maksettaessa tulee huomioida sivukulut, ennakonpidätys ja ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin. Yleensä palkanmaksuasiat ulkoistetaan tilitoimistolle.

Vaikka osakeyhtiö on byrokratialtaan toiminimeä hieman raskaampi yritysmuoto, siihen voi liittyä verotuksellisia etuja, jos olet sivutoiminen yrittäjä ja tienaat päätyössäsi hyvin.

Toiminimellä tekemäsi tulos on sinulle automaattisesti kyseisen vuoden verotettavaa tuloa, joka verotetaan yhdessä muiden tulojesi kanssa. Iso osa toiminimellä tekemistäsi pienistäkin lisäansioista voi upota verojen maksuun, jos päätyösi ansiotulotaso on korkea.

Osakeyhtiöllä yrittäessäsi voit itse päättää, paljonko nostat yhtiöstä palkkaa vai nostatko lainkaan. Halutessasi voit jättää vaikka kaikki laskuttamasi rahat sisään osakeyhtiöön.

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 prosentin suuruisen yhteisöveron.

Liiketoiminnan sivutoimisuuden vaikutus valintaan:

Sekä toiminimi että osakeyhtiö voivat tilanteesta riippuen olla sopivia yritysmuotoja sivutoimiselle yrittäjälle.

Ajankäytön ja byrokratian näkökulmasta toiminimen pyörittäminen on osakeyhtiötä kevyempää. Oy-muoto saattaa kuitenkin olla verotuksellisesti edullisempi, jos tienaat päätyössäsi hyvin.

Osakeyhtiömuotoon liittyy myös muita potentiaalisia etuja, joita on käsitelty tarkemmin alempana.

Toisaalta esimerkiksi perustamiskulut sekä ulkoistetun kirjanpidon kulut ovat usein osakeyhtiöillä hieman suuremmat toiminimiin verrattuna.

Siksi osakeyhtiön perustaminen ei välttämättä ole sivutoimiselle yrittäjälle mielekästä, jos verohyöty jää pieneksi.

 

3. Kuinka kovaa tulosta uskot tekeväsi?

Kuten jo edellä todettiin, toiminimiyrittäjänä tienaamasi tulot verotetaan automaattisesti kyseisen vuoden verotuksessa yhdessä muiden mahdollisten tulojesi kanssa.

Jos myyntiä riittää ja kuluja on vähän, niin tulotasosi ja sitä kautta veroprosenttisi nousevat toiminimellä väistämättä korkeiksi.

Osakeyhtiöiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole, koska osakeyhtiö ja sen omistajayrittäjä ovat kaksi erillistä verovelvollista.

Toiminimen ja osakeyhtiön verotukselliset erot lienee helpointa käydä läpi yksinkertaistetun ja kuvitteellisen esimerkin avulla.

Esimerkki yrittäjän verotuksen eroista toiminimen ja osakeyhtiön välillä

Trubaduurikeikkoja heittävä muusikko Matti Möttönen ryhtyy toiminimiyrittäjäksi tammikuun alussa.

Keväällä Matin uusi single nousee yllättäen listoille, ja kysyntää kesän isoilla festivaaleilla riittää.

Matti laskuttaa kaikki keikat toiminimellään. Vuoden lopulla hän huomaa, että laskutusta on kertynyt 150 000 euroa.

Matin yritystoiminnan kulut ovat vain 20 000 euroa, ja viiden prosentin yrittäjävähennyksen jälkeen tulokseksi muodostuu 123 500 euroa.

Matin toiminimellä ei ole nettovarallisuutta, joten koko hänen yritystoimintansa tulos verotetaan ansiotulona.

Ansiotulojen noustessa myös veroprosentti nousee. 123 500 eurosta huomattava osuus uppoaakin ansiotuloverojen maksuun. Sekös Mattia harmittaa.

Entäpä, jos Matti laskuttaisi keikat osakeyhtiönsä nimissä?

Vuodenvaihteessa Matti perustaa kirjanpitäjänsä vinkistä osakeyhtiön, jonka kautta hän hoitaa seuraavan vuoden keikkojen laskutuksen.

Myös Matin seuraava single on ehtaa hittikamaa, ja vuodelta kertyvä laskutus on jälleen 150 000 euroa.

Nyt Matti voi kuitenkin täysin vapaasti päättää, paljonko hän nostaa yrityksestään palkkaa ja paljonko hän jättää rahaa sisään osakeyhtiöönsä.

Matin itselleen maksama palkka on osakeyhtiön tulosta laskeva kulu. Kuvitellaan, että Matti maksaa itselleen palkkaa osakeyhtiöstä 40 000 euroa ja muiden kulujen jälkeen osakeyhtiön tulokseksi jää 90 000 euroa.

90 000 euron tuloksesta osakeyhtiö maksaa 20 prosentin suuruisen yhteisöveron. Loppuosuus jää yritykseen, ja Matti voi seuraavana tai tulevina vuosina nostaa rahoja ulos palkkana tai osinkoina tai maksaa rahoilla yritystoiminnan kuluja.

40 000 euron palkastaan Matti maksaa ansiotuloveroa kyseisen summan mukaisesti. Osingot sen sijaan verotetaan pääoma- ja/tai ansiotulona.

Verotuksen vaikutus yritysmuodon valintaan:

Hyvää tulosta tekevälle yrittäjälle osakeyhtiö tarjoaa mahdollisuuden verotuksen jaksotukseen ja optimointiin.

Voit maksaa osakeyhtiöstä itsellesi palkkaa sopivaksi katsomasi summan ja jättää loput osakeyhtiön voitoksi, josta yhtiö maksaa veroa 20 prosenttia.

Osakeyhtiön omistajayrittäjän henkilökohtaiset verotettavat tulot eivät siis välttämättä kerro paljoakaan siitä, kuinka hyvin yrityksellä menee.

Jättimäistä tiliä tahkoava yrittäjä voi halutessaan päättää, että hän maksaa itselleen osakeyhtiöstään vain 3000 euron kuukausipalkkaa.

Loppuosuus jää osakeyhtiön voitoksi. Mitä isommaksi osakeyhtiön nettovarallisuus vuosien varrella kasvaa, sitä enemmän yrittäjä voi hyötyä huojennetusta eli matalammin verotetusta osingosta.

Sen sijaan toiminimiyrittäjänä henkilökohtaiset tulosi ja sitä kautta veroprosenttisi nousevat aina korkeiksi, jos myyntiä on paljon ja kuluja vähän.

Mitä enemmän tuloa kertyy ja mitä enemmän siitä olisi varaa jättää niin sanotusti sukanvarteen, sitä enemmän vaaka kallistuu osakeyhtiön suuntaan.

Myös liiketoiminnan myyminen sekä sukupolvenvaihdostilanteet sujuvat yksinkertaisemmin ja verotehokkaammin osakeyhtiömuodossa.

 

4. Kuinka suuri on liikevaihtosi?

Myös iso liikevaihto voi olla hyvä syy toimia osakeyhtiömuodossa, vaikka yritystoiminnan tulos ei järin suureksi kohoaisikaan.

Liikevaihto tarkoittaa sitä rahasummaa, jolla myyt tuotteita tai palveluita asiakkaillesi tilikauden (12kk) aikana. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan lasketa osaksi liikevaihtoa.

Kuvitellaan, että olet rakennusalan moniosaaja ja ryhdyt yrittäjäksi. Perustat aluksi toiminimen, koska tarkoituksenasi on vain työllistää itsesi ja uskot tuloksesi jäävän maltilliseksi.

Toiminta lähtee kuitenkin kasvamaan. Vuosittainen liikevaihtosi nousee 250 000 euroon ja kulujen miinustamisen jälkeen toiminimen tulos on 40 000 euroa.

Vaikka tulos ei ole älyttömän suuri, liiketoiminnassa pyörivät rahamäärät ovat kuitenkin yhdelle ihmiselle verrattain isoja.

Yleensä myös yritystoiminnan riskit kasvavat sitä mukaa, kun sopimussummien perään lisätään nollia tai joudut tekemään isoja investointeja.

Erilaiset velat, sopimusriidat tai vahingonkorvausvastuut on pääsääntöisesti hieman turvallisempaa kohdata osakeyhtiön kanssa kuin toiminimiyrittäjänä.

Liikevaihdon merkitys yritysmuodon valinnalle:

Toiminimiyrittäjänä olet aina vastuussa kaikista liiketoimistasi henkilökohtaisella omaisuudellasi.

Mitä enemmän yritystoiminnassa liikkuu rahaa, sitä suurempia ovat yleensä myös riskit, jos jokin menee pieleen.

Siksi iso liikevaihto puoltaa yleensä yritysmuodoksi osakeyhtiötä toiminimen sijaan.

 

5. Millaisia taloudellisia tai sopimuksellisia riskejä yritystoimintaasi liittyy?

Toiminimiyrittäjä on yritystoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö – toisin sanoen sinä itse. Osakeyhtiö sen sijaan on omistajayrittäjästään erillinen, itsenäinen oikeushenkilö.

Toiminimellä olet aina henkilökohtaisessa vastuussa kaikista liiketoimintasi veloista, sitoumuksista ja velvoitteista.

Asialla ei välttämättä ole suurta käytännön merkitystä, jos myyt toiminimellä pääasiassa omaa osaamistasi, eikä sinun tarvitse tehdä isoja rahallisia satsauksia yritystoimintaa pyörittääksesi.

Toiminimi voi tällöin olla varsin hyvä yritysmuoto, jos toimintaasi liittyvät taloudelliset ja sopimukselliset riskit ovat pieniä.

Tilanne voi kuitenkin olla täysin erilainen, jos olet esimerkiksi rakennusalan toiminimiyrittäjä, joka tekee kalliita hankintoja, palkkaa työntekijöitä, solmii kymmenientuhansien eurojen arvoisia sopimuksia ja työskentelee mukana isoissa rakennushankkeissa.

Tällöin osakeyhtiömuoto antaa parempaa turvaa, jos jokin menee pieleen.

Yritysmuodon valinta riskienhallinnan näkökulmasta:

Yritystoiminnan taloudelliset ja sopimukselliset riskit määrittyvät pitkälti toimialan mukaan.

Osakeyhtiö rajaa yrittäjän riskiä, joten yleensä se on toiminimeä parempi yritysmuoto riskipitoisille toimialoille.

Toisaalta on varsin yleistä, että myös osakeyhtiömuodossa toimiva uusi yrittäjä joutuu antamaan henkilötakauksen hakiessaan lainaa tai rahoitusta pankista tai muulta rahoittajalta.

Tällöin yrittäjä on lainasta henkilökohtaisessa vastuussa samaan tapaan kuin toiminimelläkin.

 

6. Oletko aikeissa hakea rahoitusta nyt tai myöhemmin?

Läheskään kaikki yritysrahoitusmuodot eivät ole toiminimiyrittäjien haettavissa.

Toiminimellä yrittäessäsi et voi saada esimerkiksi:

  • Innovaatioseteliä ja monia muita Business Finland -tukia
  • Finnveran yrittäjälainaa
  • monia säätiöiden myöntämiä yritystukia.

Toiminimiyrittäjyys näyttää ulospäin osakeyhtiötä pienemmältä liiketoiminnalta.

Tämä voi vaikuttaa yritystoiminnan uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin – ainakin, jos puhutaan vähänkään isommista summista.

Osakeyhtiö mahdollistaa myös sen, että voit yritystoiminnan kehittyessä ottaa halutessasi toimintaan mukaan uusia osakkaita tai sijoittajia.

Esimerkiksi erilaiset enkelisijoittajat ja muut yksityiset pääomasijoittajat rahoittavat käytännössä aina osakeyhtiömuotoisia yrityksiä.

Rahoitustarpeen merkitys yritysmuodon valinnalle:

Jos aiot hyödyntää julkisia yritysrahoitusmuotoja tai hakea vierasta pääomaa liiketoiminnan kehittämiseen, osakeyhtiö on käytännössä aina toiminimeä parempi valinta yritysmuodoksi.

 

7. Aiotko palkata työntekijöitä heti tai tulevaisuudessa?

Myös toiminimi voi palkata työntekijöitä, vaikka valtaosa yksityisistä elinkeinonharjoittajista toimiikin yksin.

Tarve kokoaikaisten työntekijöiden palkkaamiselle saattaa kieliä siitä, että liiketoiminta on kenties turhankin isoa toiminimellä harjoitettavaksi.

Työntekijätarpeen vaikutus valintaan:

Osakeyhtiö on omistajayrittäjästään erillinen, itsenäinen oikeushenkilö. Toiminimellä puolestaan olet henkilökohtaisessa vastuussa yritystoimintasi riskeistä.

Työnantajariskien ja mahdollisten sopimusriitojen varalta osakeyhtiö voi olla toiminimeä parempi yritysmuoto, jos aiot palkata kokoaikaisia työntekijöitä.

 

8. Ovatko asiakkaasi yksityishenkilöitä vai yrityksiä?

Yritysmuodon valinnassa kannattaa huomioida myös uskottavuustekijät. Toiminimi henkilöityy yhteen ihmiseen ja näyttää ulospäin pieneltä liiketoiminnalta, vaikka tahkoaisitkin hyvää tiliä.

Osakeyhtiöt sen sijaan mielletään isommiksi yrityksiksi, vaikka suuri osa suomalaisista osakeyhtiöistä onkin oikeasti pieniä yhden henkilön yrityksiä.

Asian merkittävyys riippuu pitkälti toimialastasi ja asiakaskunnastasi. Yleisesti ottaen toiset yritykset saattavat pitää osakeyhtiötä toiminimeä vakavaraisempana, luotettavampana ja pitkäkestoisempana liikekumppanina.

Toiminimiyrittäjänä sinua ei välttämättä huolita mukaan esimerkiksi kaikkiin kilpailutuksiin.

Kuluttaja-asiakkaita sen sijaan ei välttämättä kiinnosta pätkääkään, onko yritysmuotosi toiminimi vai osakeyhtiö. Toki tässäkin asiassa voi olla poikkeuksia toimialasta riippuen.

Asiakaskuntasi vaikutus yritysmuodon valintaan:

Jos markkinoit palveluitasi pääasiassa muille yrityksille, osakeyhtiö voi tuoda mukanaan uskottavuuspisteitä myyntiä vauhdittamaan.

Mitä pidempiä asiakassuhteita on tarkoitus solmia, sitä enemmän painoarvoa asialla todennäköisesti on.

Asetu siis itse hetkeksi ihanneasiakkaasi asemaan ja pohdi, onko yritysmuodollasi mitään merkitystä ostopäätöksen kannalta.

 

9. Kiinnostaako yritysmuotosi muita sidosryhmiä kuin asiakkaitasi?

Asiakkaiden lisäksi yrityksesi muita sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi rahoittajat ja tavarantoimittajat. Yritysmuotosi voi tietyissä tilanteissa vaikuttaa siihen, miten he sinuun suhtautuvat.

Napataan väliin yksi esimerkki.

Alta voit lukea suoran lainauksen armeijatavaraa myyvän Varusteleka Oy:n perustajan Valtteri Lindholmin blogista.

Ennen osakeyhtiömuotoon siirtymistä Lindholm pyöritti Varustelekaa toiminimiyrittäjänä.

Toiminimiyritykseen suhtaudutaan kuin se olisi koko ajan konkurssin partaalla. Oli sekä aikaavievää että noloa mennä hakemaan sitä Saksasta tullutta tavaralähetystä, kun ensin piti marssia käteisen kanssa terminaalin konttoriin ja maksaa rahtikulut ennen kuin rahtifirma suostui luovuttamaan lähetyksen. Tasarahalla, koska vaihtorahaahan siellä ei ollut. Osakeyhtiönä olisi voinut vaan hakea lähetyksen ja lasku olisi seurannut perästä.”

Toiminimiyrittäjänä yritystoimintasi taloudellisesta tilanteesta ei ole saatavilla julkista tietoa yhtä helposti kuin osakeyhtiöistä. Tämä saattaa aiheuttaa edellä mainitun kaltaisia tilanteita, jos joudut ostamaan paljon tavaroita tai palveluita yritystoimintaasi varten.

Sidosryhmien vaikutus yritysmuodon valintaan:

Osakeyhtiön tuomasta uskottavuudesta voi olla iloa muissakin asioissa kuin myynnissä ja markkinoinnissa.

Asian merkittävyys riippuu jälleen kerran hyvin pitkälti toimialastasi ja liiketoimintasi luonteesta.

 

10. Onko yritystoimintasi jatkuvaa vai vain väliaikaista?

Osakeyhtiön perustaminen ei välttämättä ole mielekästä, jos aiot ryhtyä yrittäjäksi vain väliaikaisesti.

Toiminimen lopettaminen onnistuu tarvittaessa huomattavasti yksinkertaisemmin, halvemmin ja nopeammin osakeyhtiöön verrattuna.

Jatkuvuuden merkitys yritysmuodon valinnalle:

Ei ole suurta liioittelua todeta, että sekä toiminimen perustaminen että lopettaminen onnistuvat vartissa.

Siksi toiminimi saattaa olla fiksuin valinta yritysmuodoksi, jos tiedät jo etukäteen, että liiketoimintasi tulee olemaan vain väliaikaista.

Moni suomalainen opiskelija on esimerkiksi perustanut toiminimen laskuttaakseen kesäkuukausien työkeikkoja.

 

Toiminimen ja osakeyhtiön erot

Toiminimen ja osakeyhtiön keskeiset erot liittyvät muun muassa verotukseen, kirjanpitoon, hallintoon, palkanmaksuun sekä yrittäjän vastuuseen.

Myös toiminimen perustaminen ja lopettaminen onnistuvat nopeammin ja pienemmillä kuluilla osakeyhtiön perustamiseen ja lopettamiseen verrattuna.

Kerrataan kyseiset erot vielä tarkemmin, jos satuit hyppäämään sisällysluettelosta suoraan tähän osioon.

 

Yritysmuotojen erot perustamiskuluissa

Toiminimen sähköinen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa 70 euroa.

Osakeyhtiön perustamisen hinta YTJ-palvelussa sen sijaan on 280 euroa tai 370 euroa riippuen siitä, valitsetko ohjatun perustamispaketin. Tarkista ajantasainen hinnasto PRH:n verkkosivuilta.

Aiemmin pakollista osakeyhtiön alkupääomaa ei enää vaadita.

Yrityksen muut perustamiskulut riippuvat pitkälti toimialasta ja liiketoiminnan laajuudesta.

 

Kirjanpidon tekeminen

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Hinta alkaen 49€/kk.

Toiminimen kirjanpito voidaan tehdä yhdenkertaisena. Osakeyhtiöiltä sen sijaan vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito, joka lähes aina ulkoistetaan tilitoimistolle.

Osakeyhtiöiltä vaaditaan aina myös tilinpäätös. Pääsääntöisesti kirjanpidon kulut ovat osakeyhtiöille hieman suuremmat toiminimiyrittäjiin verrattuna.

 

Toiminimen ja osakeyhtiön verotus

Toiminimiyrittäjänä kaikki tienaamasi raha verotetaan automaattisesti kyseisen vuoden verotuksessa yhdessä muiden tulojesi kanssa. Jos tienaat paljon, veroprosenttisi nousee korkeaksi.

Monilla toiminimiyrittäjillä koko yritystoiminnan tulos verotetaan ansiotulona. Pieni osuus voidaan kuitenkin verottaa myös pääomatulona, jos yritystoimintaan on kertynyt nettovarallisuutta.

Osakeyhtiö sen sijaan tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden jaksottaa ja optimoida verotusta, jos tulotaso alkaa nousta ja kaikkea rahaa ei ole tarve ottaa henkilökohtaiseen käyttöön heti.

Osakeyhtiö ja sen omistajayrittäjä verotetaan erikseen.

Oy:ssä voit nostaa palkkaa haluamasi määrän ja jättää loput yhtiön voitoksi. Varallisuuden kerryttäminen osakeyhtiöön mahdollistaa sen, että voit tulevina vuosina hyötyä enemmän huojennetusta eli matalammin verotetusta osingosta.

Osakeyhtiöstä voit ehtojen täyttyessä nostaa rahaa myös verottomina matkakorvauksina sekä hyödyntää palkanmaksun luontoisetuja.

 

Palkanmaksukäytännöt

Toiminimiyrittäjänä et voi maksaa itsellesi palkkaa, vaan teet yksityisottoja.

Koska et maksa palkkaa itsellesi, et myöskään voi hyötyä autoedun tai lounasedun kaltaisista palkanmaksun luontoiseduista.

Huomioi, että puhekielessä yksityisottoja kuitenkin kutsutaan usein ”toiminimen palkaksi”.

Rahojen siirtely toiminimen tilin ja oman käyttötilisi välillä on kuitenkin hyvin joustavaa, koska kyse ei ole palkanmaksusta.

Yksityisottoja voit tehdä koska tahansa, kunhan vain tililläsi on rahaa. Muistat vain jättää riittävästi rahaa sivuun verojen maksua varten.

Osakeyhtiön omistajayrittäjänä voit nostaa yhtiöstäsi palkkaa. Palkanmaksu ilmoitusvelvoitteineen on yleensä ulkoistettu tilitoimistolle, mutta voit hoitaa asian myös itse esimerkiksi palkkaus.fi:ssä tai vastaavien palveluiden kautta.

 

Yrittäjän vastuut toiminimellä ja osakeyhtiömuodossa

Toiminimi olet sinä itse, joten vastaat aina henkilökohtaisesti kaikista yritystoimintasi veloista, sitoumuksista ja velvoitteista. Osakeyhtiö sen sijaan on yrittäjästä erillinen oikeushenkilö.

Asian merkityksellisyys riippuu pitkälti toimialastasi.

Kuvitellaan kaksi toiminimiyrittäjää.

Ensimmäinen heistä tekee töitä kotoaan käsin tietokoneella. Liiketoiminnan kuukausittaiset kulut ovat minimaaliset, eikä yrittäjän tarvitse tehdä suuria investointeja tai hakea rahoitusta yritystoimintaa pyörittääkseen. Liiketoiminnan riskit pysyvät hyvin pieninä.

Päinvastainen esimerkki voisi olla rakennusalan yrittäjä, joka työskentelee työmailla isoissa rakennushankkeissa, solmii arvokkaita sopimuksia ja joutuu silloin tällöin tekemään isompia investointeja. Yritystoiminnan riskit ovat suuremmat kuin ensin mainitulla yrittäjällä.

Osakeyhtiö on tällöin pääsääntöisesti hieman turvallisempi yritysmuoto, jos jokin menee pieleen.

Osakeyhtiössä yrittäjä vastaa taloudellisista riskeistä lähtökohtaisesti vain yhtiöön sijoittamansa pääoman määrällä.

Toisaalta on kuitenkin hyvin tavallista, että pienen osakeyhtiön omistajayrittäjä joutuu antamaan henkilökohtaisen takauksen saadakseen lainaa pankista tai muulta rahoittajalta. Tällöin riskit rinnastuvat toiminimiyrittäjän riskeihin.

 

Muu hallinto

Toiminimellä ei ole hallitusta eikä yhtiökokousvelvoitetta toisin kuin osakeyhtiöillä.

Yhden henkilön osakeyhtiössä yhtiökokouspöytäkirjan täyttäminen on toki yleensä hyvin nopea ja muodollinen rutiini, ellet ajaudu riitelemään itsesi kanssa.

Osakeyhtiössä tarvitset kuitenkin hallitukseen yhden varajäsenen, jos perustat yhtiön yksin. Usein hallituksen varajäsenenä toimii yrittäjän puoliso tai muu perheenjäsen.

Osakeyhtiöiden muutosilmoitusten käsittelymaksut ovat myös pääsääntöisesti hieman isompia kuin toiminimiyrittäjillä. Tämä kannattaa huomioida, jos yhtiön toiminnassa tai hallinnossa tapahtuu muutoksia.

 

Imagolliset erot

Toiminimiyrittäjyys henkilöityy yhteen ihmiseen. Osakeyhtiö näyttää ulospäin toiminimeä isommalta ja vakaammalta liiketoiminnalta, vaikka lukujen valossa näin ei olisikaan.

Liiketoimintasi luonteesta ja asiakaskunnastasi riippuen tällä ei kuitenkaan välttämättä ole minkäänlaista merkitystä.

Jos kuitenkin markkinoit ja myyt palveluitasi tai tuotteitasi pääasiassa toisille yrityksille, osakeyhtiö voi olla uskottavuuden kannalta toiminimeä parempi yritysmuoto.

Imagollisten seikkojen merkitys on usein hyvin tapauskohtaista.

 

Yritystoiminnan lopettaminen

Toiminimen lopettaminen on hyvin nopea ja suoraviivainen operaatio. Teet vain maksuttoman lopettamisilmoituksen YTJ.fi:ssä.

Muista kuitenkin lopettamisen jälkeen pitää kirjanpitoaineistot säilössä lain vaatiman ajan. Säilyttämisen voit hoitaa sähköisesti.

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen sen sijaan on toiminimen lopettamista kalliimpi, säädellympi ja pitkäkestoisempi toimenpide.

 

Mitä jos yritysmuodon valinta ei osu kerrasta maaliin?

Toiminimiyrittäjyydestä on kohtalaisen helppo hypätä osakeyhtiömuotoon, jos yritystoiminta alkaa kasvaa tai muutos tulee tarpeelliseksi muista syistä.

Käytännössä kyse on tällöin uuden yrityksen perustamisesta. Perustat siis uuden osakeyhtiön, jolla on oma y-tunnuksensa.

Jos haluat siirtää vanhan yritysnimesi uudelle osakeyhtiölle, sinun tulee joko lopettaa toiminimi, muuttaa sen nimeä tai poistaa se kaupparekisteristä.

 

Tiivistelmä artikkelista – Tmi vai Oy?

Toiminimiyrittäjyyden ja osakeyhtiön keskeiset erot liittyvät verotukseen, kirjanpidon velvoitteisiin, hallintoon, palkanmaksuun, yrittäjän vastuuseen sekä imagollisiin seikkoihin.

Toiminimiyrittäjänä olet henkilökohtaisessa vastuussa kaikista liiketoimistasi.

Tästä syystä toiminimi sopii yleensä parhaiten yritysmuodoksi henkilöille, jotka aikovat työllistää vain itsensä ja joiden yritystoimintaan ei sisälly suuria taloudellisia tai sopimuksellisia riskejä.

Toiminimen etuja osakeyhtiöön verrattuna ovat muun muassa halvemmat perustamiskulut, kevyempi hallinto sekä mahdollisuus yhdenkertaiseen kirjanpitoon.

Tilinpäätöksen tekemistä tai vuosittaisen yhtiökokouspöytäkirjan täyttämistä ei vaadita toisin kuin osakeyhtiöillä.

Lisäksi rahojen siirtely toiminimen tilin ja oman henkilökohtaisen tilin välillä on joustavaa.

Lyhyesti sanottuna toiminimen pyörittämiseen liittyvä byrokratia on jonkin verran kevyempää osakeyhtiöön verrattuna.

Tämä näkyy yleensä myös kirjanpidon hinnassa, jos ulkoistat kirjanpidon tilitoimistolle. Pääsääntöisesti toiminimen kirjanpito on hieman halvempaa kuin osakeyhtiöillä.

Osakeyhtiön edut korostuvat tuloksen kasvaessa

Osakeyhtiössä yritys on omistajayrittäjästään erillinen, itsenäinen oikeushenkilö ja verovelvollinen. Mitä enemmän liiketoiminnassa liikkuu rahaa, sitä suuremmaksi yleensä myös riskit kasvavat, jos jokin menee pieleen.

Tällaisissa tilanteissa osakeyhtiö on toiminimeä turvallisempi yritysmuoto. Taloudelliset riskit, sopimusriidat tai vahingonkorvausvastuut on yleensä hieman mukavampi ottaa vastaan osakeyhtiön kanssa kuin toiminimiyrittäjänä.

Osakeyhtiön taakse et kuitenkaan voi piiloutua rikosoikeudelliselta vastuulta. On myös hyvin tavanomaista, että osakeyhtiön omistajayrittäjä joutuu antamaan henkilötakauksen hakiessaan pankista lainaa yritykselle. Tällöin yrittäjä on lainasta henkilökohtaisessa vastuussa samaan tapaan kuin toiminimiyrittäjäkin.

Osakeyhtiön edut alkavat korostua tulotason kasvaessa. Toiminimellä kaikki tienaamasi tulo on automaattisesti kyseisen vuoden verotettavaa tuloa, joka verotetaan yhdessä muiden tulojesi kanssa. Veroprosentti nousee väistämättä korkeaksi, jos tienaat hyvin.

Osakeyhtiössä voit maksaa itsellesi palkkaa sopivaksi katsomasi summan ja jättää loput yrityksen voitoksi. Voitostaan osakeyhtiö maksaa 20 prosentin suuruisen yhteisöveron.

Osakeyhtiö tarjoaa näin ollen paremman mahdollisuuden verotuksen jaksottamiseen ja optimointiin, jos tulotaso alkaa nousta. Oy voi olla verotuksellisista syistä hyvä yritysmuoto myös sellaiselle sivutoimiselle yrittäjälle, jolla on korkeat ansiotulot palkkatyöstään.

Osakeyhtiö ei kuitenkaan tuo sinulle verotuksellista etua, jos tienestisi eivät nouse korkeiksi tai tarvitset kaiken tienaamasi rahan käyttöön heti.

Myös uskottavuustekijöillä voi olla väliä

Yritysmuotojen imagoissa on eroja.

Yleisesti ottaen osakeyhtiö saatetaan mieltää toiminimeä uskottavammaksi yritysmuodoksi. Toiminimi henkilöityy aina yhteen ihmiseen, ja se näyttää ulospäin pieneltä liiketoiminnalta.

Tällä voi olla merkitystä erityisesti silloin, jos markkinoit ja myyt asiantuntijapalveluita tai asiakkaasi ovat muita yrityksiä.

Kuluttajille myytäessä asialla ei välttämättä ole vastaavanlaista painoarvoa. Asia on pitkälti riippuvainen toimialastasi.

Suutarin, parturi-kampaajan tai valokuvaajan asiakasta tuskin kiinnostaa, onko yrittäjän yritysmuoto toiminimi vai osakeyhtiö.

Sen sijaan pitkäaikaista markkinointi-, konsultointi- tai strategiakumppania etsivä yritys saattaa todennäköisemmin ostaa palvelut toiselta osakeyhtiöltä.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Hinta alkaen 49€/kk.