Y-tunnus lyhyesti selitettynä – mitä se tarkoittaa ja mistä tunnuksen voi hankkia?

Harkitsetko y-tunnuksen hankkimista? Nämä asiat sinun kannattaa tietää ensin

Suunnitteletko yrittäjämäisen toiminnan aloittamista tai toimitko jo kevytyrittäjänä jonkin verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta?

Tällöin olet saattanut pohtia, mitä y-tunnus oikeastaan tarkoittaa ja mikä on sen merkitys verrattuna tilanteeseen, jossa laskuttaisit ilman sitä.

Vastaukset yleisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin löydät tältä sivulta.

 

 

Mitä y-tunnus tarkoittaa?

Y-tunnus tarkoittaa yritys- ja yhteisötunnusta, jolla nimensä mukaisesti yksilöidään kaikki Suomessa toimivat yksityiset elinkeinonharjoittajat, yritykset sekä yhteisöt.

Siinä missä yksityishenkilöillä on henkilötunnus, niin yrityksillä y-tunnus ajaa saman asian. Y-tunnus sisältää seitsemän numeroa, joiden jälkeen tulee väliviiva ja tarkistusnumero.

 • Esimerkki y-tunnuksesta: 1234567-8

Jokaisella Suomessa toimivalla yrityksellä on oma yksilöllinen y-tunnuksensa, joka ei voi olla samanlainen kuin millään muulla yrityksellä.

Tavanomaisten liiketoimintaa harjoittavien yritysten lisäksi myös yhdistyksiltä, säätiöiltä, asunto-osakeyhtiöiltä sekä kuntien ja kaupunkien tapaisilta julkisilta oikeushenkilöiltä löytyy y-tunnus. Myös Suomen valtiolla on oma y-tunnuksensa.

Jos olet yksityishenkilö, saat hankittua y-tunnuksen helpoiten ryhtymällä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi eli puhekielisesti toiminimiyrittäjäksi.

Kevytyrittäjyys y-tunnuksella tarkoittaa samaa asiaa eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimista. Kyseessä on vain markkinointikäyttöön valjastettu nimitys sellaiselle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on ulkoistanut kirjanpidon ja verottajalle tehtävät ilmoitukset verkossa toimivalle laskutuspalvelulle eli kevytyrittäjäpalvelulle.

Y-tunnuksia hallinnoi Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) sekä Verohallinnon yhdessä ylläpitämä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. Rekisteristä löytyy seitsennumeroinen määrä y-tunnuksia, joista suurin osa kuuluu yksityisille elinkeinonharjoittajille, osakeyhtiöille sekä asunto-osakeyhtiöille.

Alkujaan Y-tunnus tunnettiin nimellä LY-tunnus eli liike- ja yhteisötunnus. Nykyisellä nimellään y-tunnus on kulkenut keväästä 2001 lähtien.

 

Paljonko y-tunnuksen hinta on?

Y-tunnus ei itsessään maksa mitään, mutta sen saaminen vaatii kuitenkin kaikilta yrityksiltä maksullista kaupparekisterimerkintää. Poikkeuksen tekevät yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimiyrittäjät, joiden ei yleensä ole pakko liittyä kaupparekisteriin.

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä julkinen rekisteri, johon on koottu tiedot Suomessa toimivista yrityksistä.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana sinun on pakko liittyä kaupparekisteriin, jos:

 • asuinpaikkasi on Euroopan talousalueen ulkopuolella
 • sinun on kirjanpitolain nojalla ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi (katso ehdot)
 • haluat rekisteröidä yritystoiminnallesi käyttösuojatun nimen.

Jos yksikään ehdoista ei täyty, sinun ei tarvitse liittyä kaupparekisteriin ja voit hankkia y-tunnuksen ilmaiseksi.

Ilman kaupparekisteriin ilmoittautumista et kuitenkaan voi valita yritystoiminnallesi erillistä toiminimeä. Sen sijaan toimit yrittäjänä omalla nimelläsi.

Kaupparekisterilaki muuttui kesällä 2023. Aiemmin toiminimiyrittäjien ilmoitusvelvollisuuden ehdot olivat nykyistä tiukemmat.

Esimerkki käyttösuojatusta toiminimestä:

Satunnaisia valokuvauskeikkoja tekevä Mikko Mallikas ryhtyy yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, mutta ei liity kaupparekisteriin. Hän toimii y-tunnuksellisena yrittäjänä omalla nimellään (Mikko Mallikas).

Jos Mikko liittyisi kaupparekisteriin joko heti tai myöhemmin, hän voisi rekisteröidä oman käyttösuojatun toiminimen (esimerkiksi Kuvapalvelu Mallikas tai Foto-Mallikas).

Ilman kaupparekisterimerkintääkin Mikko Mallikas voisi toki markkinoida palveluitaan jollakin vastaavankaltaisella markkinointinimellä.

Tällöin kyseessä ei kuitenkaan olisi virallinen, käyttösuojattu toiminimi. Rekisteröinnillä Mikko voisi varmistua siitä, ettei kukaan muu voisi enää napata käyttöönsä vastaavaa nimeä.

Puhekielessä toiminimiyrittäjillä viitataan hyvin usein kaikkiin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin riippumatta siitä, ovatko he liittyneet kaupparekisteriin ja rekisteröineet yritystoiminnalleen virallista toiminimeä.

Joitakin vuosia sitten Yrittäjät.fi kertoi, että kaupparekisteriin kuulumattomien y-tunnusten lukumäärä Suomessa oli tuolloin yli 330 000. Iso osa kyseisistä y-tunnuksista kuului sivutoimisille yksityisille elinkeinonharjoittajille.

Lue myös:

 

Onko y-tunnus pakollinen, jos haluat toimia yrittäjämäisesti?

Y-tunnus ei ole pakollinen, eli voit harjoittaa yrittäjämäistä toimintaa myös ilman omaa y-tunnusta. Tällöin puhutaan kevytyrittäjyydestä – ja nimenomaan sanan alkuperäisessä merkityksessä.

Kun lähetät kevytyrittäjänä laskun asiakkaallesi, käytät kyseisen laskutuspalveluyrityksen y-tunnusta. Asiakas maksaa laskussa näkyvän summan laskutuspalvelulle, joka siirtää rahat sen jälkeen sinulle ja nappaa välistä verojen osuuden ja oman palvelumaksunsa. Verotuksen näkökulmasta olet siis palkansaajan asemassa. Valtaosa laskutuspalveluista maksaa asiakkailleen rahat palkkana.

Jotkut verkossa toimivat laskutuspalvelut kertovat, että heidän kauttaan voi toimia kevytyrittäjänä y-tunnuksella. Tällöin kyse on kuitenkin yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta.

Kevytyrittäjyys y-tunnuksella on vain markkinointinimi sille, että olet oikea yrittäjä, mutta hoidat yrittäjyyteen liittyvät paperihommat (laskutus, kirjanpito, veroilmoitukset jne.) ”hieman kevyemmin” kyseisen laskutuspalvelun avulla.

Saman termin käyttäminen kahdesta eri asiasta on mahdollista, koska kevytyrittäjyys ei ole virallinen, lainsäädännössä määritelty termi. Se on alkujaan vain markkinointitarkoituksia varten kehitetty nimitys laskutuspalveluiden asiakkaille.

Sanan lanseerasi aikoinaan Ukko.fi-laskutuspalvelu vuonna 2013, ja termi on sittemmin levinnyt yleiseen käyttöön.

Lue myös:

 


Miten y-tunnus hankitaan?

Saat y-tunnuksen tekemällä ilmoituksen yritystoiminnan aloittamisesta. Käytännön toimissa on pieniä eroja yritysmuodoittain.

Alla on käyty erittäin lyhyesti läpi osakeyhtiöt sekä hieman kattavammin yksityiset elinkeinonharjoittajat. Kevytyrittäjät y-tunnuksella lukeutuvat yksityisiin elinkeinonharjoittajiin.

Perusta osakeyhtiö YTJ.fi:ssä

Osakeyhtiön voit perustaa verkossa YTJ.fi-palvelussa tai paperilomakkeiden avulla.

Osakeyhtiöllesi saat y-tunnuksen heti, kun olet maksanut perustamisilmoituksen ja se on kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään eli YTJ:hin.

 

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana sinulla on enemmän valinnanvaraa

Kun suunnitelmanasi on ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi eli toiminimiyrittäjäksi, voit hankkia y-tunnuksen:

 • sähköisesti OmaVeron kautta, jos et liity kaupparekisteriin. Hinta on 0 euroa. Voit kuitenkin liittyä kaupparekisteriin myöhemmin, jos haluat rekisteröidä itsellesi virallisen toiminimen. Tämä tapahtuu muutosilmoituksella, jonka hinta on 70 euroa.
 • sähköisesti YTJ.fi-palvelussa, jos haluat heti liittyä kaupparekisteriin. Hinta on 70 euroa.
 • sähköisesti jonkun ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta – esimerkkeinä mainittakoon OP Kevytyrittäjä ja FREE.fi Toiminimi. Näiden palveluiden kautta saat y-tunnuksen ilmaiseksi, mutta sinua ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Voit kuitenkin halutessasi liittyä kaupparekisteriin myöhemmin muutosilmoituksella, jonka hinta on 70 euroa. Varmista palveluntarjoajan ehdot verkkosivuilta ennen rekisteröitymistä.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat auttavat perustamistoimissa, koska tällä tavalla he saavat hankittua uusia asiakkaita.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana olet aina kirjanpitovelvollinen, ja kyseiset palvelut hoitavat kirjanpidon, arvonlisäveroilmoitukset sekä elinkeinotoiminnan veroilmoituksen puolestasi.

Kyseisten palveluiden kautta voit myös lähettää laskut asiakkaillesi, eli niin sanotut paperihommat hoituvat yhdessä ja samassa paikassa.

Voit tarvittaessa kysyä perustamisasiakirjojen täyttöön apua myös kirjanpitäjältäsi, jos olet sellaisen jo ehtinyt valita. Jos esimerkiksi ostat kirjanpitopalvelut tutusta paikallisesta tilitoimistosta, niin he todennäköisesti auttavat sinua mielellään myös perustamislomakkeiden kanssa.

Mikään ei toki estä sinua tekemästä kirjanpitoa itse, jos halua, kykyä ja aikaa löytyy.

 

Mitkä ovat y-tunnuksen hyödyt ja haitat?

Tämä kappale on kirjoitettu sinulle, jos mietit, kannattaisiko sinun laskuttaa:

 • laskutuspalvelun kautta heidän y-tunnuksellaan vai
 • omalla y-tunnuksellasi toiminimiyrittäjänä.

Perinteiset kevytyrittäjät luokitellaan ensimmäiseen kategoriaan.

Kevytyrittäjät y-tunnuksella puolestaan ovat yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä, jotka laskuttavat omalla y-tunnuksellaan laskutuspalvelun kautta. He kuuluvat jälkimmäiseen kategoriaan.

Molemmissa vaihtoehdoissa on omat etunsa, joita käsitellään tarkemmin hieman edempänä, kun jatkat lukemista.

Y-tunnuksen hyödyt liittyvät pitkälti veroetuisuuksiin, jotka saat vain virallisena yrittäjänä.

Käydään nämä etuisuudet lyhyesti läpi.

 

Y-tunnuksen hyödyt pähkinänkuoressa

Yrittäjävähennys tuo viisi prosenttia tuloksestasi verovapaasti

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana saat tuloksestasi (yritystoimintasi tulot miinus menot) viisi prosenttia verovapaasti. Tätä kutsutaan yrittäjävähennykseksi.

Kyseessä on pienyrittäjille suunnattu verohelpotus. Verohallinto laskee vähennyksen puolestasi.

Esimerkki:

Yritystoimintasi tulot ovat vuodessa 15 000 euroa ja menot 5000 euroa.

Tuloksesi on 10 000 euroa, josta saat viiden prosentin (500 euroa) yrittäjävähennyksen.

Verotettava tulosi yritystoiminnasta on 9500 euroa.

Tämä tulo verotetaan yhdessä muiden tulojesi kanssa. Jos tienasit palkkatöissä vuoden aikana 20 000 euroa ja tahkosit siinä sivussa yrittäjänä 9500 euroa, niin verotettava tulosi on 29 500 euroa. Palkkatöistä saamiasi mahdollisia verovähennyksiä ei ole huomioitu.

 

Arvonlisäverojen vähentäminen yritystoimintasi ostoista

Kun olet yrittäjä ja liityt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, lisäät hintoihisi arvonlisäveron (alv). Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia.

Asiakas maksaa sinulle arvonlisäveron osana tuotteesi tai palvelusi hintaa ja sinä tai kirjanpitäjäsi tilitätte alv:n eteenpäin Verohallinnolle. Voit kuitenkin vähentää omien ostojesi sisältämän arvonlisäveron myyntiesi sisältämistä arvonlisäveroista. Tällöin kyseessä on alv-vähennys.

Esimerkki: Lähetät asiakkaallesi 1240 euron laskun (1000 € + alv 24 %). Asiakas maksaa tilillesi 1240 euroa. Verohallinnolle tilitettävää arvonlisäveroa kertyisi 240 euroa.

Olet kuitenkin ostanut yritystoimintaasi varten tietokoneen 620 eurolla (500 € + alv 24 %). Voit vähentää tähän ostokseen sisältyvän arvonlisäveron (120 €) myyntiesi arvonlisäveroista. Verohallinnolle tilitettävän arvonlisäveron määrä olisi näin ollen 240–120 = 120 euroa.

Ja jos myyntiesi yhteismäärä jää vuoden aikana riittävän pieneksi, saat myöhemmin haettua takaisin kaikki Verohallinnolle maksamasi arvonlisäverot. Lue lisää alta.

Pienimuotoisessa yritystoiminnassa voit itse valita, tilitätkö arvonlisäverot kerran kuukaudessa, neljännesvuosittain vai kerran vuodessa.

Kun sinulla on käytössäsi kirjapitäjä tai jokin verkossa toimiva kirjanpitopalvelu, he hoitavat ilmoittamisen puolestasi.

 

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus pienyrittäjille

(Huomaa, että alv-alarajahuojennus poistuu käytöstä vuodesta 2025 eteenpäin. Saat sen kuitenkin vielä vuodelta 2024.)

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana olet oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen, jos liikevaihtosi (eli myyntisi määrä euroissa ilman arvonlisäveron osuutta) jää 12 kuukauden tilikauden aikana alle 30 000 euron.

Enintään 15 000 euron liikevaihdolla saat takaisin kaikki maksamasi arvonlisäverot.

Yksinkertaistettu esimerkki: Myyt vuoden aikana palveluitasi asiakkaille 18 600 eurolla (15 000€ + alv24 % eli 3600€). Yritystoimintaasi varten teet ostoja 6200 eurolla (5000€ + alv24 % eli 1200€).

 • Liikevaihtosi on 15 000 euroa.
 • Verohallinnolle tilitettävä arvonlisävero on 3600–1200 = 2400 euroa.

Tässä tapauksessa saisit arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta haettua jälkikäteen takaisin kaikki Verohallinnolle maksamasi arvonlisäverot eli 2400 euroa. Takaisin hakemasi arvonlisävero muuttuu verotettavaksi tuloksesi.

Ilman y-tunnusta et ole oikeutettu tähän etuuteen, koska tällöin kaikki laskutuksesi on osa laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoa.

Käyttäjämäärällä mitattuna suosituimman Suomessa toimivan laskutuspalvelun liikevaihto vuonna 2020 oli lähes 100 miljoonaa euroa.

Se on rahtusen verran enemmän kuin alarajahuojennukseen oikeuttava 30 000 euron yläraja.

Kun käytät laskutuspalvelua ilman omaa y-tunnusta, hintoihisi lisätään arvonlisävero, koska kaikki laskutuspalveluyritykset ovat arvonlisäverovelvollisia.

Vain alle 15 000 euron liikevaihdolla toimivien yrittäjien ja yritysten ei ole pakollista liittyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tämän lisäksi jotkut toimialat jäävät kokonaan arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle.

Hintoihisi lisättävää arvonlisäveron osuutta et saa koskaan takaisin, jos sinulla ei ole omaa y-tunnusta.

Arvonlisäveron alarajahuojennus on käyty tarkemmin läpi linkin takaa löytyvässä artikkelissa.

 

Yritystoiminnan kulujen vähentäminen

Y-tunnuksen avulla pystyt hyötymään yritystoimintasi kulujen vähentämisestä hieman verotehokkaammin verrattuna siihen, että harjoittaisit yrittäjämäistä toimintaa ilman omaa y-tunnusta.

Yrittäjänä voit laittaa kaikki yritystoimintaasi liittyvät kulut suoraan kirjanpitoon. Kulut vähentävät yritystoimintasi tulosta, eli maksat veroja pienemmästä tuloksesta. Tällöin tietysti myös maksettavan veron määrä pienenee.

Myös kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksellasi joitakin tulonhankkimiskuluja.

Toiminimiyrittäjyys antaa sinulle kuitenkin hieman laajemmat mahdollisuudet esimerkiksi puhelimen, kannettavan tietokoneen tai muiden kalliimpien investointien vähentämiseen. Edellytys toki on, että käytät hankintoja yritystoiminnassasi.

Myös matkakulujen vähentäminen on suoraviivaisempaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tällöin voit vähentää lisävähennyksenä palkansaajien verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja vastaavat määrät työmatkoistasi ehtojen täyttyessä.

Työmatka tarkoittaa esimerkiksi ajamista kotoa asiakkaan luokse ja takaisin. Matkat kotisi ja varsinaisen työpaikkasi välillä eivät ole työmatkoja.

Kevytyrittäjäpalvelut voivat maksaa vastaavia korvauksia verovapaasti vain siinä tapauksessa, että korvaus maksetaan sovitun palkan lisäksi ja että työn suorittaja ja asiakas ovat sopineet matkakulujen korvaamisesta palkkion lisäksi. Kustannukset täytyy tällöin eritellä tarkasti laskutuksen yhteydessä.

Joillakin laskutuspalveluilla voi myös olla omia käytäntöjään sen suhteen, kuinka joustavasti matkakulujen korvaaminen heidän kauttaan onnistuu.

 

Muita mahdollisia hyötyjä

 • Y-tunnuksella varustettuna yrittäjänä voit hakea starttirahaa. Edellytys tuen saamiselle on kuitenkin se, että yritystoimintasi on päätoimista.
 • Y-tunnuksella voit työskennellä myös sellaisilla toimialoilla, joihin kevytyrittäjyys ei välttämättä sovellu. Esimerkiksi monet luvanvaraiset toimialat ovat tällaisia.
 • Y-tunnus voi tuoda uskottavuutta palveluidesi markkinointiin. Toimialasta ja asiakkaistasi riippuen tällä seikalla ei välttämättä ole suurta merkitystä. Esimerkiksi yritysten välisessä kaupankäynnissä y-tunnuksella varustettu toimija voi kuitenkin näyttäytyä houkuttelevampana ja vakaampana liikekumppanina.

 

Onko y-tunnuksesta jotain haittaa?

Y-tunnuksen olemassaolo ei sinänsä hankaloita elämääsi mitenkään, mutta tiettyjä asioita kannattaa silti huomioida.

Kirjanpitovelvoite ja ajankäyttö

Yhteistyössä
product title

Toiminimeä perustamassa? Ulkoista kirjanpito edullisesti

Talenom One on toiminimiyrittäjille suunniteltu helppo laskutus- ja kirjanpitopalvelu. Lähetä laskut asiakkaille ohjelmalla ja lisää tositteet omista ostoistasi. Ammattikirjanpitäjä huolehtii kirjanpidosta, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

Y-tunnus tekee sinusta yrittäjän, jolloin olet kirjanpitovelvollinen.

Vaikka ulkoistaisitkin kirjanpidon, arvonlisäveroilmoitukset sekä veroilmoituksen täyttämisen kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle, sinun kannattaa kuitenkin myös itse ottaa selvää perusjutuista ja vertailla eri palveluja. Yrittäjyyteen liittyvien asioiden läpikäynti voi näkyä ajankäytössäsi varsinkin toiminnan alkuvaiheessa.

Myös perustamistoimiin joudut varaamaan aavistuksen verran enemmän aikaa verrattuna siihen, että rekisteröityisit laskutuspalveluun ja aloittaisit heti laskuttamisen ilman omaa y-tunnusta.

Sama pätee yritystoiminnan lopettamiseen, josta joudut tekemään erillisen ilmoituksen, jos päätät lyödä pillit pussiin.

Kovinkaan vaikeista tai pitkäkestoisista operaatioista ei kuitenkaan ole kyse.


Y-tunnus ja työttömyysturva?

Entäpä, jos sinulla on y-tunnus ja jäät samaan aikaan työttömäksi päätoimisesta palkkatyöstäsi? Menetätkö tällöin oikeutesi työttömyysetuuksiin?

Pelkkä y-tunnuksen olemassaolo ei vie työttömyysetuuksiasi, vaan TE-toimisto arvioi tilanteesi sen mukaan, oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä.

 • Päätoimiseksi yrittäjäksi sinut luokitellaan, jos TE-toimiston arvion mukaan yritystoimintaan käyttämäsi työmäärä on niin suuri, ettet voisi sen takia ottaa vastaan kokopäivätyötä muualta. Päätoimisena yrittäjänä et ole työtön, etkä näin ollen saa työttömyysetuuksia.
 • Muussa tapauksessa sinut luokitellaan sivutoimiseksi yrittäjäksi, ja voit saada soviteltua työttömyysetuutta.

Huomaa kuitenkin, että myös ilman omaa y-tunnusta toimivana kevytyrittäjänä olet työttömyysturvalainsäädännön silmissä lähtökohtaisesti yrittäjä. Tässäkin tapauksessa TE-toimisto arvioisi yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuuden.

Jos olet ehtinyt harjoittaa yrittäjämäistä toimintaa jo pitkään palkkatöidesi ohessa ennen työttömyyttä, tämä on usein selkeä osoitus yritystoimintasi sivutoimisuudesta.

Päätökset TE-toimistoissa ovat kuitenkin aina ihmisten tekemiä. Siksi omaan tilanteeseen kannattaa varmuuden varalta pyytää arviota TE-toimistosta jo etukäteen, jos olet hankkimassa y-tunnusta ja päätyösi tulevaisuus näyttää syystä tai toisesta uhatulta.

 

YEL-vakuutuksen tarvitset ehtojen täyttyessä myös ilman y-tunnusta

Sinun tulee muistaa hankkia YEL-vakuutus, jos työpanoksesi arvo yrittäjänä on yli 9010,28 euroa vuodessa (2024).

Rajan ylittyessä YEL-velvollisuus koskisi kuitenkin sinua myös siinä tapauksessa, että toimisit kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta.

Varsinkin päätoimista yrittäjyyttä suunnitellessasi sinun kannattaa sisäistää, että itse asettamasi YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeen kertymisen lisäksi myös sosiaaliturvaasi eli esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määrään.

Kevytyrittäjäpalveluiden kautta harjoitettu yritystoiminta on kuitenkin usein sen verran pienimuotoista, ettei YEL-velvoite täyty.

 

Y-tunnus tekee toiminnastasi julkista

Tällä tuskin on sinulle minkäänlaista merkitystä, mutta käydään silti asia läpi.

Y-tunnuksen hankkiminen tekee toiminnastasi aavistuksen verran julkisempaa verrattuna laskutuspalvelun käyttöön ilman omaa y-tunnusta. Löydyt esimerkiksi YTJ.fi-rekisteristä sekä vastaavista yritystietokannoista, jos joku etsii sinua omalla nimelläsi tai toiminimelläsi.

Rekistereissä näkyy muun muassa y-tunnuksesi, toimialasi, yritystoimintasi aloitusvuosi sekä se, kuulutko kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin. Kovinkaan herkullisia paljastuksia ei siis ole urkkijoille luvassa. Yksityisiin elinkeinonharjoittajiin verrattuna osakeyhtiöistä on saatavilla jonkin verran enemmän julkista tietoa.

Tulipahan tämäkin mainittua, jos et jostain ihmeellisestä syystä halua, että pomosi, vaimosi tai Tinder-deittisi saa vihiä yritystoiminnastasi.

 • Ps. Jos liityt kaupparekisteriin ja lisäät julkisiin tietoihin puhelinnumerosi, voit odottaa ensimmäisinä viikkoina soittotulvaa puhelinmyyjiltä. Voi olla fiksumpaa lisätä numero vain yrityksesi verkkosivuille, josta asiakkaasi sen kyllä löytävät.

 

 

Kannattaako y-tunnus hankkia vai onko järkevämpää laskuttaa ilman sitä?

Se riippuu.

Y-tunnuksen hankkiminen ei välttämättä tunnu mielekkäältä, jos tarkoituksenasi on laskuttaa yksittäisiä keikkoja erittäin epäsäännöllisesti.

Tällöin voit vain rekisteröityä laskutuspalveluun ja lähettää laskuja miettimättä sekuntiakaan kirjanpitoon tai verotukseen liittyviä asioita. Jos työkeikkojen määrä alkaa lisääntyä, y-tunnuksen hankkiminen myöhemmin on nopeaa ja helppoa.

Sivustomme lukijana saat kumppanipalveluumme FREE.fi Kevytyrittäjään hintaedun ensimmäiseksi kolmeksi kuukaudeksi. FREE.fi:n kautta voit myöhemmin hankkia helposti myös y-tunnuksen, jos haluat siirtyä kevytyrittäjyydestä toiminimiyrittäjäksi.

Laskutussummien kasvaessa ja liiketoiminnan vakiintuessa y-tunnuksen rahalliset hyödyt alkavat korostua.

Oikeus arvonlisäveron alarajahuojennukseen tarkoittaa, että sinulle jää melko maltillisellakin vuosittaisella laskutuksella jopa nelinumeroinen summa enemmän rahaa käteen.

Ja tuon summan ensimmäinen numero ei välttämättä ole ykkönen.

Arvonlisäveron alarajahuojennus tarkoittaa, että saat kaikki Verohallinnolle tilittämäsi arvonlisäverot takaisin, jos liikevaihtosi jää enintään 15 000 euroon. Ilman omaa y-tunnusta et ole tähän verohelpotukseen oikeutettu, koska kaikki laskutuksesi on osa laskutuspalveluyrityksen liikevaihtoa. Alarajahuojennus on viimeistä kertaa käytössä vuonna 2024.

Y-tunnuksella saat myös viiden prosentin yrittäjävähennyksen, eli kyseinen osuus yritystoimintasi tulosta on verovapaata.

Laskutuspalveluiden palvelumaksuja voit verrata siihen, että hankkisit y-tunnuksen ja ulkoistaisit kirjanpitosi. Ulkoistetun kirjanpidon hinnassa ja laskutuspalveluiden palvelumaksuissa ei ole järin suurta eroa.

Esimerkki: 

Lähetät laskuja laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Laskutuspalvelun palvelumaksu on 5 prosenttia lähettämiesi laskujen arvonlisäverottomasta summasta.

12 400 euron (10 000€ + alv 24 %) laskutuksesta maksat palvelumaksuja vuodessa 500 euroa.

Verohallinnolle tilitettävälle arvonlisäveron osuudelle voit sanoa hyvästit, koska sinulla ei ole y-tunnusta.

Pienellä paikkakunnalla voit aivan hyvin saada ostettua sivutoimisen yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpidon vastaavalla 500 eurolla.

Jotkut verkossa toimivat kirjanpitopalvelut mahdollistavat myös laskutuksen määrään perustuvan hinnoittelun.

Tällöin maksat tietyn osuuden myynnistäsi palvelumaksuna samaan tapaan kuin jos toimisit kevytyrittäjänä ilman y-tunnusta.

Huomaa tämä: Y-tunnuksellisena yrittäjänä voit vähentää kirjanpidon kulut verotuksessa. Tällöin toiminimesi tulos pienenee eli maksat veroja pienemmän tuloksen perusteella, jolloin veron määrä vähenee.

KHO:n linjauksen (2023) myötä kevytyrittäjät sen sijaan eivät voi enää vähentää laskutuspalveluyritykselle maksettuja palkkioita eli palvelumaksuja omalla henkilökohtaisella veroilmoituksellaan tulonhankkimiskuluna.

Lue myös: Laskuttaminen toiminimellä – huomioi nämä asiat

 

Miten y-tunnuksen lopettaminen tapahtuu?

Hankitko y-tunnuksen, mutta haluatkin nyt laittaa pillit pussiin?

Tällöin sinun tulee tehdä ilmoitus toimintasi lopettamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin sekä Verohallinnolle.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä voit hoitaa asian sähköisesti YTJ.fi-palvelussa tai Y6-paperilomakkeella. Ilmoituksen tekeminen ei maksa penniäkään.

Voit ilmoittaa toiminnan loppumisesta myös OmaVeron kautta. Tee kuitenkin ilmoitus YTJ:n kautta, jos kuulut kaupparekisteriin ja haluat päättää rekisteröinnin. Tiedot kulkeutuvat YTJ:n kautta myös Verohallinnolle, ja sinut voidaan poistaa myös verottajan rekistereistä.

Muista pitää kirjanpito ja tositteet tallessa lain vaatiman ajan eli aineistolajista riippuen 6-10 vuotta.

Lopettamisilmoituksen tekemisen jälkeen rekistereistä on nähtävissä, että elinkeinotoimintasi on päättynyt ja toiminta on lakannut.

Y-tunnuksesi ei kuitenkaan sinänsä katoa mihinkään, vaan saat sen uudelleen käyttöösi, jos päätät jossain vaiheessa ryhtyä uudestaan yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi.

 

Mistä voin tarkistaa yrityksen y-tunnuksen?

Voit etsiä minkä tahansa yrityksen tai yhteisön y-tunnusta tekemällä haun YTJ.fi-sivustolla. Palvelun käyttö on ilmaista.

YTJ:n rekisteristä löydät sekä aktiiviset että toimintansa lopettaneet yritykset ja yhteisöt.

Y-tunnuksen lisäksi voit YTJ:n haulla tarkistaa tiedot myös yrityksen kotipaikasta, yritysmuodosta ja toimialasta.

Samalla näet sen, kuuluuko yritys kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.


Kuvaruutukaappaus YTJ.fi-sivuston hakunäkymästä.

 

Miten y-tunnuksesta muodostetaan arvonlisäverotunniste?

Jos teet yrittäjänä kauppaa toisessa EU-maassa sijaitsevan yrityksen kanssa, törmäät nopeasti arvonlisäverotunnisteen käsitteeseen.

Arvonlisäverotunnistetta kutsutaan myös nimellä ALV-tunniste, ALV-numero tai VAT-numero. Viimeisenä mainittu kirjainyhdistelmä muodostuu sanoista value added tax, joka tarkoittaa arvonlisäveroa.

EU-maiden välisessä kaupankäynnissä laskulle tulee merkitä molempien kauppaa tekevien yritysten arvonlisäverotunnisteet.

Omasta y-tunnuksestasi muodostuu arvonlisäverotunniste, kun laitat sen eteen maatunnuksen FI ja jätät y-tunnuksen lopussa olevan yhdysviivan pois.

 • Esimerkki: Y-tunnus on 1234567-3, josta muodostuu arvonlisäverotunniste FI12345673.

ALV-tunniste on voimassa, jos yritys on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Teetkö EU-kauppaa? Lue lisää kauppakumppanin alv-tunnisteen tarkistamisesta Verohallinnon verkkosivuilta.

Jos teet kauppaa vain kotimaassa, voit käyttää arvonlisäverotunnisteena suoraan y-tunnustasi. Kun lähetät asiakkaallesi laskun tai tarjoat hänelle kuitin, siinä tulee aina näkyä oma y-tunnuksesi.