Kevytyrittäjän YEL-vakuutus – 7 usein kysyttyä kysymystä ja vastausta

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on ehtojen täyttyessä pakollinen myös kevytyrittäjille, jotka laskuttavat työnsä laskutuspalveluiden kautta ilman omaa y-tunnusta. Tästä artikkelista löydät tiivistetyt vastaukset yleisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin.


1. Milloin kevytyrittäjän on hankittava YEL-vakuutus?

Kevytyrittäjänä toimiessasi tarvitset YEL-vakuutuksen eli yrittäjän eläkevakuutuksen, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • ikäsi on 18-67* vuotta
 • harjoitat kevytyrittäjyyttä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • vuosittainen YEL-työtulosi on vähintään 8261,72 euroa (2022).

Vuonna 2021 YEL-raja oli 8063,57 euroa.

YEL-velvoite voi kuitenkin täyttyä, vaikka et 12 kuukauden ajanjaksolla tienaisikaan yllä mainittua summaa.

Tämä voi olla tilanne esimerkiksi silloin, jos työskentelet kevytyrittäjänä lyhyemmän ajanjakson – mutta kuitenkin yli neljä kuukautta – ja työtulosi on vuositasolle muunnettuna yli 8261,72 euroa.

Esimerkki: Paiskit hommia kevytyrittäjänä tilapäisesti puolen vuoden ajan ja bruttopalkkasi on 1000 euroa kuukaudessa. Tällöin 12 kuukauden ajanjaksolla tarkasteltuna (12 x 1000€ = 12 000€) YEL-vakuuttamisen minimiraja ylittyy. Vakuutusmaksua sinun tarvitsee kuitenkin maksaa vain puolelta vuodelta.

Kuukausille muunnettuna YEL-työtulon (8261,72 euroa vuodessa) raja on 688,48 euroa vuonna 2022.

* YEL-vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain. Vakuuttamisvelvollisuus loppuu viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin 1957 tai sitä aiemmin syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta. Vuonna 1958-1961 syntyneillä vastaava ikälukema on 69 vuotta ja 1962 ja tai sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

 

2. Mitä YEL-työtulo tarkoittaa kevytyrittäjälle?

YEL-työtulo on tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa.

Se on oma arviosi sellaisesta palkkasummasta, jonka voisit vuoden aikana maksaa samaan työhön pestatulle työntekijälle, jolla on vastaava ammattitaito kuin sinulla. Kyseessä ei siis ole sama asia kuin kevytyrittäjäpalvelun kautta laskuttamasi rahasumma.

Et automaattisesti ole YEL-velvollinen, jos laskutuksesi edeltävän 12 kuukauden jaksolla näyttäisi lipsahtaneen 8262 euroon. Toimintasi on voinut esimerkiksi olla sen verran lyhytkestoista, ettei neljän kuukauden yhtäjaksoinen työskentelyvaatimus täyty.

Myöskään arvonlisäveron osuutta, asiakkailta mahdollisesti laskuttamiasi tarvikekuluja tai verovapaita matkakustannuskorvauksia ei pidetä palkkana, eikä niitä huomioida YEL-työtuloa määriteltäessä.

Sen sijaan kevytyrittäjänä tienaamaasi bruttopalkkaa käytetään apuna, kun YEL-velvollisuutesi täyttymistä arvioidaan. Vakuutus on hankittava, jos työpanoksesi arvo ylittää YEL-alarajan ja muut yllä luetellut ehdot täyttyvät.

 

3. Tarvitseeko sivutoiminen kevytyrittäjä YEL-vakuutuksen?

Mikäli edellä luetellut YEL-ehdot täyttyvät, tarvitset vakuutuksen vaikka toimisit kevytyrittäjänä vain sivutoimisesti esimerkiksi palkkatöidesi ohessa.

Työnantajasi on vakuuttanut sinut työntekijän eläkevakuutuksella palkkatöidesi osalta. YEL-vakuutuksen hankit valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä joko itse tai laskutuspalvelun kautta.

Yleensä kevytyrittäjyys tulee suhteellisesti kaikkein kalleimmaksi juuri silloin, kun vuosittainen työpanoksesi ylittää niukasti YEL-vakuutuksen hankkimisvelvollisuuden.

YEL-vakuutus maksaa halvimmillaankin yli 1500 euroa vuodessa uuden yrittäjän alennus huomioituna. Maksu voi toki olla pienempi, jos YEL-vakuutuksesi on voimassa lyhyemmän ajan vuotta.

YEL-vakuuttamisvelvollisten kevytyrittäjien bruttopalkasta myös peritään lakisääteinen 1,33 prosentin (2022) sairausvakuutusmaksu. Vuotta aiemmin vastaava prosenttilukema oli 1,53.

Moni sivutoiminen kevytyrittäjä tekee töitä sen verran lyhytkestoisesti tai alle YEL-rajan, että yrittäjän eläkevakuutusta ei tarvitse ottaa. Tässä tilanteessa laskutuspalvelun kautta tehdystä työstä ei toki kerry eläkettä, vaan olet oikeutettu vain palkkatöistäsi kertyvään eläkkeeseen.

 

4. Onko YEL-vakuutuksessa kyse ainoastaan eläkkeen kertymisestä?

Ei ole, vaikka yrittäjän eläkevakuutus nimenä siihen hieman harhaanjohtavasti viittaakin.

Varsinkin päätoimisten kevytyrittäjien kannattaa huomioida, että itse määritelty YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeen kertymisen lisäksi myös yrittäjän sosiaaliturvaan eli esimerkiksi:

 • sairauspäivärahoihin
 • vanhempainpäivärahoihin
 • ammatillisiin kuntoutusetuuksiin
 • perheen perhe-eläkkeeseen kuolemantapauksessa
 • tapaturmavakuutuksesta maksettaviin ansionmenetyskorvauksiin
 • työttömyysturvan tasoon.

Kyse ei siis ole pelkästään eläkkeestäsi. Eläkevakuutusyhtiö Elon laskurilla voit itse suuntaa-antavasti arvioida, miten YEL-työtulon muuttaminen vaikuttaa erilaisiin etuuksiin.

 

5. Mistä kevytyrittäjä voi ostaa YEL-vakuutuksen?

Voit hankkia yrittäjän eläkevakuutuksen valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä. Vaihtoehtoja ovat:

 • Elo
 • Ilmarinen
 • Veritas
 • Varma.

Kevytyrittäjän YEL-vakuutuksen hinta on sama riippumatta siitä, mistä yhtiöstä vakuutuksen otat.

Monet suosituimmat laskutuspalvelut tekevät yhteistyötä eläkevakuutusyhtiöiden kanssa, joten usein vakuutus on mahdollista hankkia myös suoraan laskutuspalvelun verkkosivujen kautta.

 

6. Milloin YEL-vakuutus on viimeistään hankittava?

Kevytyrittäjyystoiminnan alussa tulojen arvioiminen voi olla vaikeaa. Siksi YEL-vakuutusta ei ole pakko ottaa heti, vaan sinulla on puoli vuotta aikaa hankkia vakuutus.

Yrittäjän eläkevakuutuksen aloituspäiväksi tulee kuitenkin takautuvasti se ajankohta, jolloin YEL-työtulon alaraja ylittyi.

Esimerkkejä:

1. Aloitat työskentelyn tammikuussa ja tulosi ovat heti alusta alkaen 2500 euroa kuukaudessa. Sinun on otettava YEL-vakuutus kesäkuun loppuun mennessä, ja vakuutuksen alkamisajaksi tulee 1. tammikuuta.

2. Aloitat työskentelyn tammikuussa, mutta tulosi ovat tammi-, helmi- ja maaliskuussa 400 euroa kuukaudessa. Huhtikuusta alkaen työt lisääntyvät ja tulosi ovat siitä eteenpäin noin 800 euroa kuukaudessa. YEL-vakuutuksen ottaessasi vakuutuksen alkamisajankohdaksi tulee 1. huhtikuuta.

 

7. Paljonko YEL-vakuutuksen hinta on kevytyrittäjälle?

Mitä korkeammaksi YEL-työtulosi asetat, sitä korkeampi YEL-vakuutuksen hinta on. Toisaalta myös eläkettä kertyy tällöin paremmin ja saat tarpeen tullen isommat sairaus- tai vanhempainpäivärahat.

Esimerkki: Vuonna 1991 syntynyt kevytyrittäjä arvioi vuosittaiseksi YEL-työtulokseen 10 000 euroa. Uuden yrittäjän alennus huomioituna vakuutus maksaisi tällöin 155-157 euroa kuukaudessa riippuen siitä, monessako erässä vakuutusmaksut maksetaan. Vuodessa YEL-vakuutuksen hinta olisi tällöin 1863-1881 euroa.

YEL-vakuutusmaksut voit maksaa joko yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai kahdessatoista erässä. Saat pikkuriikkisen alennuksen, jos maksat koko maksun yhdellä kertaa.