Kevytyrittäjän vakuutukset syynissä – käy läpi nämä 6 kysymystä

Mitä vakuutuksia kevytyrittäjä tarvitsee?

Mitä säännöllisempää työskentelysi kevytyrittäjänä on, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota laskutuspalvelun tarjoamaan vakuutusturvaan.

Tästä artikkelista löydät vastauksia yleisimpiin kevytyrittäjän vakuutuksia koskeviin kysymyksiin.

 

 

1. Mitkä vakuutukset kevytyrittäjä tarvitsee?

Usein ainoa kevytyrittäjille pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Tarvitset YEL-vakuutuksen kuitenkin vain silloin, jos työtulosi kevytyrittäjänä on vuositasolla yli 9010,28 euroa (2024) ja työskentelet yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Vakuutuksen hankit itse joko kevytyrittäjäpalvelun kautta tai suoraan valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä. Vaihtoehtoja ovat Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas.

Autolla liikkuessasi tarvitset toki myös lakisääteisen liikennevakuutuksen, mutta sellainen sinulla pitäisi kaiken järjen mukaan olla jo voimassa, jos omistat auton.

Muissa kuin yllä mainituissa kevytyrittäjän vakuutuksissa voi olla isoja eroavaisuuksia riippuen siitä, mitä laskutuspalvelua käytät.

Yleisimmät laskutuspalveluiden palvelumaksuihin sisältyvät vakuutukset on käyty läpi alla.

Mikään ei tietenkään estä sitä, että halutessasi ostat vapaaehtoisia vakuutuksia laskutuspalvelun tarjoaman vakuutusturvan rinnalle.

 

2. Mitä vakuutuksia laskutuspalvelun veloittamaan palvelumaksuun sisältyy?

Vastaus riippuu valitsemastasi laskutuspalvelusta. Kevytyrittäjäpalvelun veloittamaan palvelumaksuun voi sisältyä automaattisesti esimerkiksi:

 • vastuuvakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • oikeusturvavakuutus ja
 • konsulttivastuuvakuutus.

Tarjotut vakuutukset ovat lähtökohtaisesti voimassa aina, kun työskentelet ja laskutat kyseisen laskutuspalvelun kautta.

Jotkut laskutuspalvelut saattavat kuitenkin vaatia työnaloitusilmoituksen tekemistä ennen ensimmäistä keikkaasi, jotta saat vakuutukset voimaan. Ilmoituksen voit tehdä sähköisesti kyseisen laskutuspalvelun verkkosivujen kautta, eikä se maksa mitään. Aikaa kuluu muutama minuutti.

Vakuutusehdoissa on kuitenkin eroja. Joillakin laskutuspalveluilla vakuutusmaksut saatetaan veloittaa ilmoitetun palvelumaksun päälle.

 

 

3. Mitä asioita laskutuspalveluiden vakuutuksissa kannattaa vertailla?

Käy läpi ainakin nämä asiat, kun vertailet laskutuspalveluita ennen rekisteröitymistä:

 • Mitä vakuutuksia palveluun ylipäätään kuuluu?
 • Veloitetaanko vakuutukset osana palvelumaksua vai sen päälle?
 • Pitääkö tehdä työnaloitusilmoitus, jotta vakuutukset saa voimaan?
 • Kuinka kattavasta vakuutusturvasta on kyse?
 • Kuinka suuri on vakuutusten omavastuuosuus?
 • Mikä on vakuutusten merkitys oman toimialasi riskeihin suhteutettuna?
 • Ovatko tarjotut vakuutukset voimassa kaikissa työtehtävissä vai onko poikkeuksia?

Vakuutukset, niiden kattavuus sekä veloitusmalli kannattaa aina tarkistaa erikseen kunkin palveluntarjoajan omilta verkkosivuilta.

Pieni palvelumaksu voi tarkoittaa sitä, että kyseisen palvelun tarjoama vakuutusturva on olematon tai vakuutuksista veloitetaan erikseen.

 

4. Mitä vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja tapaturmavakuutus korvaavat?

Alla näkyvät vakuutusesittelyt ovat yleisluontoisia kuvaelmia yleisimmistä kevytyrittäjäpalveluiden tarjoamista vakuutuksista. Tarkista valitsemasi laskutuspalvelun tarkat vakuutusehdot aina palvelun omilta verkkosivuilta.

Kevytyrittäjän vastuuvakuutus kattaa pääsääntöisesti toimeksiantajalle tai ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Vakuutuksesta on siis hyötyä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että toimeksiantosi aikana rikot jotain asiakkaallesi kuuluvaa – esimerkiksi ikkunan.

Vakuutus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti korvaa puutteellisesta ammattitaidosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutusturvan ulkopuolelle voi jäädä myös sellainen toiminta, joka vaatisi työtapaturma- tai ammattitautilain mukaisen vakuutusturvan.

Konsulttivastuuvakuutus turvaa nimensä mukaisesti konsulttitoiminnassa sattuneita vahinkoja. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa tekemäsi suunnitteluvirhe aiheuttaa vahinkoa tilaajalle tai ulkopuoliselle.

Vakuutusehdot kannattaa tutkia läpi tarkasti. Kattaako vakuutus esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnin tai kuntoarvioiden tekemisen?

Kevytyrittäjän oikeusturvavakuutuksesta on apua, jos päädyt toimeksiantojesi takia syystä tai toisesta oikeussaliin. Tällöin sinulle voidaan korvata välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Tapaturmavakuutus puolestaan tarjoaa turvaa kevytyrittäjäpalvelun kautta tekemissäsi töissä sattuvien tapaturmien varalle. Työmatkat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit jäävät kuitenkin lähtökohtaisesti vakuutusehtojen ulkopuolelle. Kevytyrittäjä voi olla velvoitettu vakuuttamaan itse sellaisen toiminnan, joka kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutusturvan piiriin.

 

5. Voinko kevytyrittäjänä vähentää vakuutuskulut verotuksessani?

Jos olet kevytyrittäjänä maksanut YEL-maksuja tai hankkinut vakuutusturvaa, voit vähentää ne verotuksessasi. Vähennykset laskevat verotettavien ansiotulojesi määrää, jolloin päädyt maksamaan veroa pienemmästä summasta. Tällöin myös maksettavan veron määrä vähenee eli säästät rahaa.

Saat veroilmoituksen keväällä sekä paperipostina että sähköisesti OmaVeroon. YEL-vähennyksille löytyy esitäytetystä veroilmoituksesta oikea paikka kohdasta ”Muut vähennykset – YEL tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut”.

Huomioi, että kevytyrittäjien verotuskäytännöt muuttuivat vuonna 2023 KHO:n päätöksen myötä. Päätöksen mukaan ”Laskutuspalvelua käyttävän kevytyrittäjän veronalaista palkkaa on työstä maksettu korvaus, josta on vähennetty laskutuspalveluyrityksen perimä palkkio ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Koska laskutuspalveluyritykselle maksettu palkkio ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on vähennetty kevytyrittäjän veronalaisen palkan määrästä, hän ei voi vähentää niitä enää omassa verotuksessaan.”

Varsin monilla laskutuspalveluilla vakuutukset sisältyvät heille maksettavaan palkkioon, joten käytännöt kannattaa varmistaa omalta laskutuspalvelulta.

 

6. Mitä pitää tehdä, jos kevytyrittäjänä työskennellessäni minulle sattuu vahinko?

Kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat vakuutuksia heidän yhteistyökumppaneinaan toimivien vakuutusyhtiöiden kautta.

Jos vahinko sattuu omalle kohdalle, sinun kannattaa olla yhteydessä laskutuspalvelusi asiakaspalveluun ja selvittää jatkotoimet. Asiakaspalvelu voi ohjeistaa sinua esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomakkeen täyttöön liittyvissä asioissa.

Päätöksen vakuutuskorvauksien maksamisesta tekee aina vakuutusyhtiö.