Kevytyrittäjyys alaikäisenä – mahdollista vai ei?

Onko kevytyrittäjänä toimimiselle olemassa ikärajaa?

Kevytyrittäjyys eli laskutuspalvelun käyttäminen on pääsääntöisesti mahdollista myös alaikäisille. Varsin yleinen laskutuspalveluyritysten asettama ikäraja on 15 vuotta, mutta palvelukohtaisia eroja voi esiintyä.

Alaikäiseltä kevytyrittäjältä vaaditaan käytännössä aina huoltajan kirjallinen suostumus palvelun käytölle. Verokortti tulee myös muistaa toimittaa laskutuspalvelulle aivan normaaliin tapaan.

Lainsäädäntö asettaa omat rajoitteensa sille, millaista työtä nuori voi tehdä ja milloin. Työn on oltava nuorelle soveltuvaa ja riittävän kevyttä työtä, jossa myös työaikojen tulee täyttää lain sallimat puitteet. Työskentely ei saa haitata nuoren kehitystä tai koulunkäyntiä.

Laskutuspalvelu saattaa myös vaatia, että toimeksiantaja ja nuori työnsuorittaja allekirjoittavat työtehtäviä koskevan toimeksiantosopimuksen. Monet kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat tätä varten maksutta omia valmiita sopimuspohjia.

Lisäksi toimeksiantajan on perehdytettävä nuori työtehtävään, ja työtä on valvottava erityisellä tarkkuudella.

 

 

Miksi kevytyrittäjyys voi olla sopivin yrittämisen muoto alaikäiselle?

Kevytyrittäjyys tarkoittaa, että harjoitat yrittäjämäistä toimintaa laskutuspalveluyrityksen kautta. Kyseessä ei ole virallinen yritysmuoto, vaan alkujaan markkinointitarkoituksiin kehitetty nimitys itsensätyöllistävistä henkilöistä.

Hankit itse asiakkaat ja päätät työkeikoistasi ja hinnoistasi, mutta lähetät laskut valitsemasi laskutuspalveluyrityksen verkkopalvelussa heidän y-tunnuksellaan. Et siis ole yrittäjä sanan virallisessa merkityksessä.

Asiakkaasi maksaa lähettämäsi laskun laskutuspalvelulle, joka siirtää sen jälkeen rahat eteenpäin sinulle omalla palvelumaksullaan miinustettuna. Samalla laskutuspalvelu huolehtii siitä, että summasta pidätetään veroa verokorttisi osoittama määrä.

Virallisiin yritysmuotoihin verrattuna kevytyrittäjyys voi olla nuorelle yrittäjähenkiselle ihmiselle sopiva työskentelytapa esimerkiksi seuraavien syiden takia:

  • Kevytyrittäjyys on nopeaa ja halpaa aloittaa. Rekisteröityminen laskutuspalveluun vie muutaman minuutin, ja palvelun käytöstä maksat ainoastaan silloin, kun oikeasti laskutat jotain asiakkailtasi. Juoksevia kuluja ei ole.
  • Sinun ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta toisin kuin toiminimellä tai osakeyhtiöllä yrittäessäsi. Et ole kirjanpitovelvollinen, koska sinulla ei ole omaa y-tunnusta.
  • Myös verotuskäytännöt on helppo omaksua. Toimitat vain verokorttisi laskutuspalvelulle, niin he huolehtivat kaikista niin sanotuista paperitöistä. Tiedot maksetuista palkoista kulkeutuvat suoraan veroilmoitukseesi.
  • Kevytyrittäjänä et sitoudu mihinkään, ja voit lopettaa koska tahansa. Mitään erillisiä lopettamisilmoituksia ei tarvitse tehdä. Tästä syystä kevytyrittäjyys soveltuukin mainiosti esimerkiksi sivutoimiseen, epäsäännölliseen tai väliaikaiseen yrittäjämäiseen toimintaan.
  • Kevytyrittäjyys mahdollistaa sinulle tavan laskuttaa. Palveluja tilaaville asiakkaille on kätevää, että voit lähettää työsuoritteistasi asianmukaisen laskun. Harva yritys tai yksityishenkilö haluaa ryhtyä kenenkään työnantajaksi yksittäisiä työsuoritteita tilatessaan. Laskun maksaminen on paljon helpompaa.

 

Esimerkki elävästä elämästä:

17-vuotias opiskelija on jäänyt ilman kesätöitä. Hän alkaa tarjota naapurustossaan polkupyöränkorjaus- ja nurmikonleikkuupalveluita, joita hän mainostaa paikallisessa Facebook-ryhmässä sekä pienellä ilmoituksella paikallislehdessä. Työkeikat hän voi laskuttaa kätevästi kevytyrittäjäpalvelun kautta.

Tällöin polkupyörän korjauksen tilaava asiakas voi vain maksaa laskun, eikä asiakkaan tarvitse ryhtyä hoitamaan työnantajalle kuuluvia velvoitteita.

 

Voiko nuori markkinoida kevytyrittäjätoimintaansa muulla kuin omalla nimellään?

Omia palveluitasi voit markkinoida joko omalla nimellä tai millä tahansa keksityllä markkinointinimellä, joka ei ole sekoitettavissa mihinkään jo olemassa olevaan yritysnimeen.

Nimi ei myöskään saa loukata ketään. Varattuja yritysnimiä on mahdollista tutkailla esimerkiksi YTJ.fi-tietokannassa.

Kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta et voi kuitenkaan rekisteröidä itsellesi virallista käyttösuojattua yritysnimeä.

Markkinointinimeen viittaavan .fi- tai .com-päättyisen domainin eli verkkotunnuksen varaaminen laskee kuitenkin todennäköisyyttä sille, että joku muu yrittäjä tai perustettava yritys myöhemmin nappaisi saman nimen itselleen.

 

 

Ovatko ”varsinaiset yritysmuodot” mahdollisia alle 18-vuotiaalle?

Ylivoimaisesti suosituimpia yrittämisen muotoja Suomessa ovat yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen eli toiminimiyrittäjyys sekä osakeyhtiön pyörittäminen.

Alaikäisyys ei sulje pois myöskään ”oikeaa” yrittäjyyttä, mutta joitakin rajoitteita se toki asettaa.

  • Toiminimen perustaminen alaikäisenä on mahdollista, mutta kaupparekisteri-ilmoitukseen tarvitaan aina myös huoltajan tai muun edunvalvojan allekirjoitus. Perustamisilmoitus tulee myös tehdä verkkolomakkeen sijaan paperilomakkeella, mikä pidentää hieman ilmoituksen käsittelyaikaa.
  • Alaikäinen voi olla mukana perustamassa myös osakeyhtiötä, mutta toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä hän ei voi toimia. Osakeyhtiössä on aina oltava yhden hallituksen jäsenen lisäksi myös yksi varajäsen, joka hänkään ei saa olla alaikäinen. Perustamiseen tarvitaan lupa huoltajalta tai muulta holhoojalta. Osakeyhtiön osakkeita alaikäinen voi merkitä, jos hän maksaa merkintähinnan omilla työansioillaan. Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla on käyty tarkemmin läpi, missä muissa tilanteissa alaikäinen voi toimia osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittajana ja osakkeenmerkitsijänä.

Normaalisti aloittava toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiön perustaja voi saada liiketoimintansa alkutaipaleelle starttirahaa, jos tuen saamisen kriteerit täyttyvät. Alaikäiselle tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

Tarkkana termien kanssa!

Huomioi, että jos kevytyrittäjyyttä tarjoava palvelu kertoo hakevansa asiakkaalle oman y-tunnuksen, kyse on tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta eli toiminimiyrittäjyydestä.

Tässä artikkelissa viittaamme kevytyrittäjyydellä laskutuspalvelun käyttöön ilman omaa y-tunnusta. Kevytyrittäjyys ei ole lainsäädännössä määritelty termi, joten sillä saatetaan palvelusta riippuen viitata eri asioihin.