Toiminimen YEL-vakuutus ja muut yrittäjän vakuutukset

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vakuutustarpeet riippuvat pitkälti toimialasta – YEL-vakuutus on pakollinen lähes aina

Vakuutusten hankkiminen on asia, jota jokaisen toiminimiyrittäjän on pakko miettiä yritystoimintansa alkutaipaleella.

Se, mitä vakuutuksia itse tarvitset, riippuu pitkälti toimialastasi ja liiketoimintasi laajuudesta.

Jos teet töitä kotoa käsin kannettavalla tietokoneellasi, saatat pärjätä pelkällä YEL-vakuutuksella. Sitäkään et välttämättä tarvitse, jos yrittämisesi on hyvin pientä ja sivutoimista, eivätkä YEL-vakuuttamisen ehdot siksi täyty.

Sen sijaan rakennusalalla työskentelevän toiminimiyrittäjän tuskin on viisasta operoida työmailla ilman kattavaa tapaturmavakuutusta sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia.

Tästä artikkelista voit kerrata tiivistetyt tiedot toiminimen pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle alkaen 49€/kk

Laskujen lähettäminen ja maksaminen, alv-ilmoitukset ja ammattikirjanpitäjän tekemä kirjanpito samassa paketissa. Helppokäyttöinen Talenom One -kirjanpitopalvelu on suunniteltu pienyrittäjien tarpeisiin. Kiinteä hinnoittelu ei pääse yllättämään.

 

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjälle?

Toiminimiyrittäjänä YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on sinulle pakollinen, jos täytät seuraavat ehdot:

 • ikäsi on 18-67 vuotta
 • harjoitat yritystoimintaa vähintään neljä kuukautta
 • asut Suomessa ja työskentelet yrityksessäsi
 • vuosittainen YEL-työtulosi on minimissään 9010,28 euroa vuonna 2024.

Kuukausitasolle muutettuna YEL-työtulon minimi on näin ollen noin 750 euroa kuukaudessa.

YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi arvoa, jota voit arvioida itse. Eläkeyhtiö kuitenkin vahvistaa aina työtulon ja voi vaatia siihen muutoksia. Työtulon tulisi vastata sellaista summaa, jonka maksaisit palkkana samaa työtä tekevälle ja saman ammattitaidon omaavalle työntekijälle.

Työtulon käsite ei vuodenvaihteen 2023 YEL-uudistuksessa muuttunut, mutta työtulon määrittelyssä käytettäviä tietoja täsmennettiin.

Työtulon määrittelyssä huomioidaan esimerkiksi työn määrä, yrittäjän ammattitaito ja liiketoiminnan laajuus.

Myös kyseisen toimialan palkansaajien mediaanipalkkaa voidaan käyttää pohjatietona, kun eläkeyhtiö vahvistaa yrittäjän YEL-työtulon.

Vuodenvaihteesta 2023 alkaen eläkeyhtiöt myös tarkistavat yrittäjien YEL-työtuloja säännöllisesti joka kolmas vuosi. Ensimmäisenä vuonna tarkistukset koskevat alle 15 000 euron työtuloja.

Tarkistuksessa eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen työtulon tasosta. Yrittäjä voi aina täydentää eläkeyhtiön ehdotusta antamalla täydentäviä tietoja.

Työtulon alaraja on sen verran pieni, että käytännössä kaikki päätoimiset yrittäjät tarvitsevat YEL-vakuutuksen. Jos sen sijaan harjoitat toiminimiyrittäjyyttä sivutoimisesti, YEL-työtulon alaraja ei välttämättä täyty.

Verotustietoihin perustuvan jälkikäteisvalvonnan perusteella Eläketurvakeskuksen selvitettäväksi tulee vuosittain tuhansien toiminimiyrittäjien YEL-vakuutusvelvollisuus. Nämä henkilöt eivät ole ottaneet YEL-vakuutusta, vaikka verotustietojen perusteella heillä saattaisi olla siihen velvoite.

Sinulla on kuusi kuukautta aikaa ottaa YEL-vakuutus sen jälkeen, kun yllä mainitut YEL-kriteerit täyttyvät. Vakuutusta ei siis ole pakko ottaa heti toiminnan alussa, jos et tiedä, täyttyvätkö ehdot.

YEL-vakuutus vaikuttaa eläkkeen kertymisen lisäksi myös muuhun sosiaaliturvaasi.

YEL-työtulojen perusteella sinulle lasketaan esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä työttömyysetuudet.

Kyse ei siis ole pelkästä eläkkeestäsi, vaikka vakuutuksen nimi siihen viittaakin.

YEL-vakuutuksen voit ostaa itse valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä eli käytännössä Elolta, Ilmariselta, Varmalta tai Veritakselta.

Hinta on sama riippumatta siitä, mistä yhtiöstä YEL-vakuutuksesi ostat. Hinnoittelusta voit lukea lisää artikkelin loppuosasta.

Miten toiminimen YEL-työtulo vaikuttaa etuuksiin?

 • Ilmarisen YEL-laskurilla voit testata, miten YEL-työtulosi taso vaikuttaa vakuutuksen hintaan sekä eläke- ja sosiaaliturvasi tasoon.

 

Mitä muita vakuutuksia toiminimiyrittäjät usein ottavat?

YEL-vakuutuksen lisäksi muita yleisimpiä toiminimen vakuutuksia ovat yrittäjän tapaturmavakuutus, erilaiset vastuuvakuutukset, oikeusturvavakuutus sekä omaisuusvakuutus.

Neljä viimeisenä mainittua vakuutusta ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden tarve riippuu pitkälti toimialastasi.

Potilasvakuutus sen sijaan on pakollinen hankinta, jos työskentelet terveyden- ja sairaanhoidon aloilla eli esimerkiksi fysioterapeuttina tai hierojana.

Myös ajoneuvoille hankittava liikennevakuutus on pakollinen, mutta se sinulta löytynee jo omasta takaa, jos tällä hetkellä omistat auton tai muun moottoriajoneuvon. Kattavammatkin ajoneuvovakuutukset tulevat usein tarpeeseen, jos tarvitset autoa säännöllisesti liiketoiminnassasi.

Mikäli palkkaat työntekijöitä, myös heille sinun on hankittava pakolliset työntekijän vakuutukset.

Monilla toimialoilla myös ympäristövahinkovakuutus on yrityksille pakollinen, mutta toiminimiyrittäjiä tämä vakuutusvelvoite ei poikkeuksellisesti koske.

 

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voit ottaa, jos olet hankkinut YEL-vakuutuksen. Tapaturmavakuutus korvaa sinulle esimerkiksi:

 • päivärahoja työkyvyttömyysajalta
 • sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • mahdollisia kuntoutuskuluja
 • kustannuksia, jotka aiheutuvat pysyvästä haitasta
 • tapaturmaeläkettä, jos jäät pysyvästi työkyvyttömäksi.

Tapaturmapäiväraha, kuntoutusraha ja mahdollinen tapaturmaeläke lasketaan itse asettamaasi YEL-työtuloon perustuen. Korkeammalla työtulolla saat parempaa turvaa tapaturman osuessa omalle kohdalle.

Esimerkiksi 22 000 euron YEL-työtulolla kuukausittainen tapaturmapäiväraha on yli 1000 euroa suurempi verrattuna minimityötulon kerryttämään päivärahaan. Tarkkoja lukuja voit selvitellä YEL-laskurilla, jolla näet työtulon vaikutuksen erilaisiin päivärahoihin.

Tapaturmavakuutuksen kannattavuutta kannattaa pohtia oman toimialan riskejä vasten. Vähäriskisillä toimialoilla toki myös vakuutuksen hinta pysyy hyvin maltillisena.

Tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa voit halutessasi täydentää yrittäjän sairauskuluvakuutuksella, joka takaa sinulle nopean hoitoonpääsyn.

 

Vastuuvakuutukset

Yleisimpiä vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus sekä tuotevastuuvakuutus. Joillain toimialoilla kyseeseen voi tulla myös varallisuusvastuuvakuutuksen tai konsulttivastuuvakuutuksen hankkiminen.

Nämä vakuutukset ovat yrittäjälle vapaaehtoisia, mutta joillain toimialoilla työn tilaajat ja teettäjät saattavat vaatia tietyn vastuuvakuutuksen voimassaoloa työtä suorittavalta yrittäjältä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat rakennus- ja LVI-ala.

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa sellaisia henkilö- ja esinevahinkoja, joita yritystoiminnastasi aiheutuu ja joista olet vastuussa.

Esimerkkejä:

Olet parturi-kampaaja ja kaadat vahingossa asiakkaasi vaatteelle väriainetta, joka pilaa vaatekappaleen lopullisesti. Tai kenties asiakkaasi liukastuu toimitiloissasi ja loukkaa itsensä.

Vastuuvakuutuksesta voi olla apua molemmissa tilanteissa. Varmista aina tarkat vakuutusehdot vakuutusyhtiöstäsi.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta puolestaan on apua, jos aiheutat asiakkaallesi taloudellista vahinkoa. Esimerkiksi tilitoimistoyrittäjälle kyseinen vakuutus voi olla erittäin tarpeellinen.

Myös konsulttivastuuvakuutus on idealtaan hieman vastaavankaltainen. Siitä on apua, jos joudut yrittäjänä korvausvastuuseen esimerkiksi tekemäsi suunnitteluvirheen tai muun virheellisen konsultoinnin takia.

Vastuuvakuutusten ehdoissa ja kattavuuksissa voi olla isoja eroja, joten vakuutusehtoihin kannattaa tutustua tarkasti.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle alkaen 49€/kk

Laskujen lähettäminen ja maksaminen, alv-ilmoitukset ja ammattikirjanpitäjän tekemä kirjanpito samassa paketissa. Helppokäyttöinen Talenom One -kirjanpitopalvelu on suunniteltu pienyrittäjien tarpeisiin. Kiinteä hinnoittelu ei pääse yllättämään.

 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta on sinulle apua, jos yritystoimintasi vie sinut syystä tai toisesta raastupaan. Vakuutus korvaa tällöin riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynti- ja asianajokuluja.

Oikeuteen asti vievä riita voi syntyä esimerkiksi isoista sopimuksista, joita teet asiakkaidesi, muiden sidosryhmiesi tai työntekijöittesi kanssa.

Tyypillisesti oikeudenkäyntikulut nousevat riita-asioissa tuhansiin euroihin, joten vakuutuksen hankkiminen kannattaa, jos toimintaasi liittyy mahdollisia sopimusriskejä.

Vakuutus on syytä ottaa heti yritystoiminnan alussa, koska se ei yleensä korvaa sellaisia sopimuksia, jotka olet ehtinyt solmia ennen vakuutuksen hankkimista.

 

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus on tarpeellinen hankinta, jos yritystoimintaasi kuuluu paljon irtainta omaisuutta tai kallista kalustoa.

Vakuutus voi ehdoista riippuen korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipaloista, vuodoista, luonnonilmiöistä, varkauksista, murroista, ryöstöistä ja rikkoutumisista.

 

Potilasvakuutus

Tarvitset potilasvakuutuksen, jos toimit yrittäjänä terveyden ja sairaanhoidon alalla. Käytännössä vakuutusvelvoite siis koskee esimerkiksi:

 • koulutettuja hierojia
 • sairaanhoitajia
 • fysioterapeutteja
 • hammaslääkäreitä
 • lääkäreitä

… ja niin edespäin.

Potilasvakuutus korvaa esimerkiksi tutkimusten ja hoidon yhteydessä sattuvia hoito-, tapaturma- ja laitevahinkoja.

 

Liikennevakuutus ja muut ajoneuvovakuutukset

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville moottoriajoneuvoille. Se korvaa vahinkotilanteesta aiheutuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja.

Turvaa voit täydentää vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella eli kaskolla, joka korvaa oman ajoneuvosi vahinkoja silloin, kun itse kolaroit tai kolhit autoasi. Kaskoja on saatavilla eri laajuisina.

 

Työntekijöiden vakuutukset

Valtaosa toiminimiyrittäjistä työskentelee yksin ilman palkattuja työntekijöitä.

Jos et itse kuulu tähän joukkoon, sinun tulee hankkia työntekijöillesi eläkevakuutus (TyEL), lakisääteinen työtapaturmavakuutus sekä ryhmähenkivakuutus.

Työnantajana olet lisäksi velvollinen maksamaan työntekijöistäsi lakisääteiset työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksut.

 

Paljonko on toiminimen vakuutusten hinta?

Yrittäjän YEL-vakuutuksen hinta

Toiminimen YEL-vakuutuksen hinta riippuu iästäsi sekä itse asettamastasi YEL-työtulosta. Mitä korkeammaksi YEL-työtulosi arvioit, sitä enemmän vakuutus maksaa mutta sitä parempaa eläke- ja sosiaaliturvaa rahalla saat. Minimityötulolla (9010,28 €) vakuutus maksaa uudelle yrittäjälle noin 1700 euroa vuodessa.

Esimerkiksi 22 000 euron työtulolla YEL-vakuutuksen hinta sen sijaan olisi noin 4100 euroa vuodessa.

Hintaesimerkeissä on huomioitu aloittavien yrittäjien 22 prosentin alennus, jonka saat ensimmäisen neljän vuoden ajan.

Alle 53-vuotiaille sekä vähintään 63-vuotiaille yrittäjille YEL-vakuutuksen hinta on 24,10 prosenttia YEL-työtulosta. 53–62-vuotiailla vastaava prosenttiosuus on 25,60 prosenttia, eli vakuutuksen hinta vaihtelee pienoisesti myös ikäsi mukaan.

Voit itse valita, kuinka monessa erässä YEL-maksusi maksat.

 

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hinta

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hinta puolestaan riippuu eniten toimialastasi, YEL-työtulostasi sekä vakuutuksen kattavuudesta.

Mitä isompi työtulo, sitä parempiin korvauksiin olet oikeutettu tapaturman sattuessa.

Vakuutusyhtiö If:n esimerkeissä toimistotyötä tekevä yrittäjä maksaa 20 000 euron työtulolla tapaturmavakuutuksesta muutaman satasen vuodessa.

Riskialttiimmilla aloilla – esimerkiksi talonrakennustöissä – vakuutuksen hinta kuitenkin kohoaa yleensä reilusti yli 1000 euron.

 

Muiden vakuutusten suuntaa-antavia hintaesimerkkejä

Yritysvakuutusten hintaan vaikuttavat olennaisesti liiketoimintasi laajuus sekä toimiala. Mitä isompia riskejä ja mitä enemmän vakuutettavaa omaisuutta yritystoimintaasi liittyy, sitä enemmän maksat.

Vakuutusyhtiö If:n hintaesimerkeissä omaisuusvakuutuksesta, toiminnan vastuuvakuutuksesta sekä oikeusturvavakuutuksesta koostuva paketti maksaa vuodessa noin 200 eurosta ylöspäin toimialastasi riippuen.

Esimerkiksi kampaamo- ja kauneudenhoitoalan yrittäjille hinta on muutamia satasia, mutta rakennus- ja asennustöissä hintalappu on selvästi suurempi.

Yleinen hintataso on vuosien 2022-2023 aikana noussut, mikä saattaa näkyä myös yritysvakuutusten hinnoissa vuonna 2024.

Vakuutuspaketit kannattaa kilpailuttaa useamman eri vakuutusyhtiön kesken.

 

Yksityishenkilön vakuutusturva on yritystoiminnastasi erillinen asia

Huomioi, että kotivakuutukseesi saattaa sisältyä joitakin sellaisia lisävakuutuksia, joita tarjotaan erikseen myös yritystoimintaan.

Yksityishenkilönä ottamasi vakuutukset eivät lähtökohtaisesti kata yritystoiminnastasi aiheutuvia vahinkoja. Esimerkkinä mainittakoon yksityishenkilön oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus, jotka voivat sisältyä jo ennen yritystoimintaasi ottamiin vakuutuspaketteihin.

Nämä vakuutukset koskevat yksityiselämään liittyviä asioita, eikä niistä ole apua, jos vahinko aiheutuu yritystoiminnassasi. Vakuutusehtoihin ja mahdollisiin poikkeuksiin kannattaa tutustua huolella.

 

Toiminimen vakuutukset voit vähentää verotuksessa

Kaikki yritystoimintaa varten ostamasi vakuutukset ovat vähennyskelpoisia.

Verovähennyskelpoisuus tarkoittaa, että voit laittaa vakuutusmaksut toiminimesi kuluiksi yritystoiminnan tulosta pienentämään.

Tällöin maksat veroja pienemmän tuloksen perusteella, jolloin myös verojen määrä euroissa laskettuna pienenee.

YEL-vakuutuksen voit halutessasi vähentää myös henkilökohtaisella veroilmoituksellasi tai puolisosi veroilmoituksella.

Usein tämä on verotuksellisesti edullisempaa verrattuna siihen, että tekisit vähennyksen elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Vedä kirjanpitäjääsi hihasta, jos haluat saada selville verotehokkaimman vaihtoehdon omaa tilannettasi koskien.