Toiminimen tilikausi – mitä se tarkoittaa ja kauanko se kestää?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ensimmäisen tilikauden pituus on yleensä normaalista poikkeava

Tilikausi on yksi niistä termeistä, joihin törmäät toiminimen perustamislomaketta täyttäessäsi.

Tästä artikkelista löydät vastauksia yleisimpiin yksityisten elinkeinonharjoittajien tilikautta koskeviin kysymyksiin.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle!

Toiminimiyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Mitä tilikausi tarkoittaa?

Tilikausi tarkoittaa ajanjaksoa, jolta yritystoiminnan tulos selvitetään. Tilikauden aikaisesta kirjanpidosta muodostetaan tilinpäätös, mutta muista yritysmuodoista poiketen se ei kaikissa tilanteissa ole pakollinen toiminimiyrittäjille.

Tilikauden pituus on normaalisti 12 kuukautta, mutta esimerkiksi yritystoiminnan alussa tai lopussa se voi olla tätä lyhyempi tai pidempi ajanjakso.

Kirjanpitolain mukaan tilikauden maksimipituus on kuitenkin 18 kuukautta.

Poikkeuksena ovat yhdenkertaista kirjanpitoa tekevät toiminimiyrittäjät, joilla tilikauden enimmäiskesto on 12 kuukautta.

Varsin monilla yrityksillä tilikausi ajoittuu kalenterivuodelle eli 1.1.-31.12. väliselle ajanjaksolle. Tilikausi voi kuitenkin olla muukin 12 kuukauden pituinen jakso.

Poikkeuksena ovat jälleen sellaiset toiminimiyrittäjät, jotka pitävät yhdenkertaista kirjanpitoa. Heillä tilikausi on aina kalenterivuosi.

Jos siis olet aloittava toiminimiyrittäjä ja kirjanpitosi tehdään yhdenkertaisena, ensimmäinen tilikautesi päättyy perustamisvuoden viimeisenä päivänä. Tämän jälkeen tilikausi on aina kalenterivuosi.

Tilinpäätös on aina pakollinen sellaisille toiminimiyrittäjille, joiden tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta.

 

Mitkä asiat vaikuttavat tilikauden valintaan?

Yhdenkertaista kirjanpitoa tekevien toiminimiyrittäjien on pakko valita tilikaudeksi kalenterivuosi.

Kahdenkertaista kirjanpitoa tehtäessä tilikaudeksi voi valita muunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson. Tässäkin tapauksessa tilikausi on kuitenkin valtaosalla toiminimiyrittäjistä kalenterivuosi, jolloin tilikausi mukailee henkilöverotusta.

Jos ulkoistat toiminimen kirjanpidon tilitoimistolle, kirjanpitosi tehdään yleensä aina kahdenkertaisena.

Jotkut verkossa toimivat kirjanpitopalvelut kuitenkin tekevät toiminimiyrittäjille yhdenkertaista kirjanpitoa.

Asia kannattaa aina varmistaa suoraan kirjanpitäjältä, jos et ole varma omasta tilanteestasi.

Kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden valinta – eli niin sanottu murrettu tilikausi – voi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa tilikausi muutoin päättyisi kesken yritystoiminnan kiireisintä sesonkia.

Sesonkiluontoisen yritystoiminnan lisäksi kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta voidaan joissakin tapauksissa perustella myös verosuunnitteluun ja verotuksen jaksottamiseen liittyvillä syillä.

Yleensä nämä edut kuitenkin korostuvat muissa yritysmuodoissa kuin toiminimissä, joiden liiketoiminta on usein varsin pienimuotoista ja mahdollisuudet verosuunnitteluun ovat rajoitetummat esimerkiksi osakeyhtiöihin verrattuna.

Jos kirjanpitosi tehdään kahdenkertaisena ja syystä tai toisesta harkitset toiminimellesi kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta, hyödyistä ja haitoista kannattaa aina keskustella ensin kirjanpitäjän kanssa.

Useimmiten kalenterivuosi on loogisin ja helpoin valinta toiminimen tilikaudeksi.

 

Miten toiminimen ensimmäinen ja viimeinen tilikausi ajoittuvat?

Toiminimen ensimmäinen tilikausi alkaa käytännössä perustamispäivästä, jolloin ensimmäinen liiketapahtuma tehdään.

Jos et liittynyt kaupparekisteriin, etkä näin ollen joutunut maksamaan kaupparekisterin rekisteröintimaksua, voit kirjata perustamispäivälle kuluiksi sellaisia toiminimen kuluja, jotka olet maksanut ennen perustamisilmoituksen tekemistä.

Nämä kulut voivat liittyä esimerkiksi tarvikehankintoihin, yrityksen suunnitteluvaiheeseen tai yritysneuvontaan.

Jos kirjanpitosi tehdään kahdenkertaisena, ensimmäinen tilikautesi voi kestää enintään 18 kuukautta.

Jos esimerkiksi perustat toiminimen heinäkuussa, ensimmäinen tilikausi voi kestää aina seuraavan vuoden loppuun asti.

Tällöin saatat säästää hieman kirjanpidon kustannuksissa, koska tilitoimiston ei tarvitse tehdä sinulle tilinpäätöstä heti puolen vuoden jälkeen.

Sen sijaan yhdenkertaista kirjanpitoa tekevien toiminimiyrittäjien ensimmäinen tilikausi päättyy aina perustamisvuoden viimeisenä päivänä.

Myös yritystoiminnan loppuessa viimeinen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta.

Tilikauden maksimipituus on kuitenkin 18 kuukautta paitsi yhdenkertaista kirjanpitoa pitävillä toiminimiyrittäjillä, joiden tilikauden enimmäispituus on 12 kuukautta.

 

Miten tilikausi ja arvonlisäverovelvollisuus liittyvät toisiinsa?

Alv-velvollisuus eli arvonlisäverovelvollisuus koskee Suomessa lähtökohtaisesti kaikkia* yrityksiä ja yrittäjiä, joiden liikevaihto 12 kuukauden mittaisen tilikauden aikana ylittää 15 000 euroa.

Asian kanssa kannattaa olla tarkkana, koska poikkeavien tilikausien kohdalla liikevaihto suhteutetaan vastaamaan 12 kuukauden pituista ajanjaksoa.

Esimerkki:

Uusi toiminimiyrittäjä aloittaa liiketoimintansa keväällä. Hänen ensimmäinen tilikautensa kestää 1.4.-31.12. välisen ajan eli yhdeksän kuukautta.

Yrittäjän liikevaihto ensimmäisen tilikauden aikana on 12 000 euroa, jolloin alv-raja ei vielä normaalisti ylittyisi.

Yhdeksän kuukauden pituisen tilikauden liikevaihto kuitenkin suhteutetaan vastaamaan 12 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Suhteutettu liikevaihto on 16 000 euroa (12 000€ x 12kk / 9kk), jolloin yrittäjä on alv-velvollinen.

Jos tilikausi alkaa kesken kuukauden, vajaita kalenterikuukausia ei lasketa mukaan liikevaihtoa suhteutettaessa.

*Arvonlisäverovelvollisuuden poikkeustoimialoista voit lukea lyhyesti Verohallinnon verkkosivuilta.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle!

Toiminimiyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Mitä eroa on tilikaudella ja verokaudella?

Tilikausi ja verokausi ovat eri asioita. Verokaudella viitataan yritystoiminnasta puhuttaessa siihen, kuinka usein arvonlisäverovelvollinen yritys raportoi ja maksaa arvonlisäverot.

Yritysten alv-verokausi on normaalisti yksi kuukausi, mutta pientä liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja yrittäjät voivat halutessaan hyödyntää pidempää verokautta.

  • Alle 30 000 euron liikevaihdolla verokausi voi olla neljännesvuosi tai yksi vuosi. Tällöin tilität arvonlisäverot valintasi mukaan joko neljännesvuosittain tai vain kerran vuodessa.
  • 30 000-100 000 euron liikevaihdolla voit valita verokaudeksesi neljännesvuoden, mutta et yhtä vuotta.

Valitset verokauden toiminimeä perustaessasi, mutta tarvittaessa voit hakea alv-verokauteen myöhemmin muutosta OmaVerossa.

Verokaudesta ja sen muuttamisesta löydät lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta.