Toimiala – mitä se tarkoittaa ja millaisia asioita sen muotoilussa pitää huomioida?

Miten Verohallinnolle ja kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala eroavat toisistaan?

Sukulaistesi ja ystäviesi lisäksi myös viranomaisia kiinnostaa, mitä yrityksesi tekee.

Siksi joudut jo perustamisvaiheessa määrittelemään yrityksen toimialan.

Tästä artikkelista löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät osakeyhtiön, toiminimen tai muun yritysmuodon toimialan valintaan.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Mitä toimiala tarkoittaa?

Toimiala tarkoittaa ilmaisua siitä, millaista liiketoimintaa jokin yritys tai yrittäjä harjoittaa. Käytännössä toimiala siis kertoo, mitä yritys tekee.

Tietoa Suomessa toimivien yritysten toimialoista voidaan hyödyntää esimerkiksi tilastointitarkoituksissa.

Yritys tai yrittäjä voi toimia yhdellä tai useammalla toimialalla. Verohallintoa varten yrityksen on kuitenkin määriteltävä oma päätoimialansa.

Tietyn päätoimialan valinta ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö yritys voisi harjoittaa myös muunlaista liiketoimintaa.

Toimiala voidaan myöhemmin muuttaa tai muotoilla uudestaan, jos sille on tarvetta.

Osakeyhtiöiden kohdalla yhtiöjärjestyksen toimialamääräys rajoittaa edustajien toimivaltaa yhtiön toimialan ulkopuolisissa asioissa. Asia on kirjattu osakeyhtiölakiin.

Toimiala voi vaikuttaa myös siihen, mitkä yrityksen menot katsotaan verovähennyskelpoisiksi.

Esimerkiksi turvajalkineiden osto on yritystoiminnan kulu rakennusalan yrittäjälle.

Valokuvausalan yrittäjän voi puolestaan olla hieman vaikeampi perustella kirjanpitäjälleen sitä, miten turvajalkineet liittyvät hänen yritystoimintaansa.

Toimialalla voi olla vaikutusta myös elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuteen. Lisäksi tiettyjen toimialojen yrityksiä koskevat arvonlisäverotukseen liittyvät poikkeussäännökset.

 

Minne toimiala ilmoitetaan ja milloin?

Normaalisti kaikki yritykset ilmoittavat toimialansa sekä kaupparekisteriin että Verohallinnolle heti yritystä perustettaessa.

Yksityisten elinkeinonharjoittajien eli toiminimiyrittäjien ei kuitenkaan ole pakko liittyä kaupparekisteriin. Tässä tapauksessa toimiala ilmoitetaan vain Verohallinnolle.

Toimialan valinnassa ja muotoilussa on eroavaisuuksia riippuen siitä, puhutaanko kaupparekisterille vai Verohallinnolle ilmoitettavasta toimialasta.

Katsotaan seuraavaksi asia tarkemmin läpi.

 

Miten toimiala muotoillaan kaupparekisterille?

Kaupparekisteriä ylläpitävälle Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) kelpaavat hyvinkin monenmuotoiset ilmaisut toimialasta. Voit kirjoittaa toimialasi vapaamuotoisesti omin sanoin.

Toimialan muotoilusta tulisi käydä ilmi kaikki ne alat, joilla yritys harjoittaa liiketoimintaa nyt tai lähitulevaisuudessa.

Jos esimerkiksi ryhtyisit harjoittamaan yrittäjyyttä valokuvaamisen parissa, voisit ilmoittaa toimialan vaikkapa jollakin seuraavista tavoista:

 • kaupallinen valokuvaustoiminta ja kuvankäsittely
 • passi- ja häävalokuvaukset, mainoskuvien ottaminen sekä kuvankäsittely
 • valokuvauspalvelut, kuvankäsittely ja kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Pääasia on, että muotoilusta käy mahdollisimman selvästi ilmi, millaista liiketoimintaa harjoitat.

Monesti toimialamuotoilun loppuun lisätään ilmaisu ”kaikki muu laillinen liiketoiminta” eli niin sanottu yleistoimiala.

Sen lisääminen ei ole pakollista, mutta se voi olla perusteltua esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoitat välillä liiketoimintaa myös varsinaisen toimialasi ulkopuolella.

Käytännössä myös pelkän yleistoimialan valinta on sallittua, mutta se voi hankaloittaa yrityksesi nimen rekisteröintiä. Palaamme tähän hieman tuonnempana tässä artikkelissa.

Huomioi, että toimialan muotoilussa kannattaa kuitenkin olla normaalia tarkempi, jos harjoitat liiketoimintaa jollakin luvanvaraisella toimialalla. Tällöin toimialan muotoilu kannattaa aina varmistaa lupaviranomaiselta.

Yllä elävä esimerkki siitä, kuinka monimuotoisia toimialakuvauksia kaupparekisteristä saattaa löytyä. Esimerkki on poimittu Taloustutka-palvelusta. Sinun ei kuitenkaan välttämättä kannata olla aivan näin luova oman toimialakuvauksesi kanssa.

 

Miten osakeyhtiön tai toiminimen toimiala ilmoitetaan Verohallinnolle?

Toimialan ilmoittaminen Verohallinnolle ei ole yhtä vapaamuotoista verrattuna kaupparekisterille muotoiltavaan toimialaan. Verohallintoa varten ilmoitat vain päätoimialasi viisinumeroisella TOL-koodilla.

Jos toimit useilla toimialoilla, valitset Verohallintoa varten sen toimialan, jolla pääasiallisesti liiketoimintaasi harjoitat.

Esimerkiksi valokuvausalan yrittäjillä Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala on yleensä (74201) Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta.

Toimialaluokituksesta löytyy kuitenkin omat koodinsa esimerkiksi seuraaville toimialoille:

 • (46433) Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
 • (74202) Valokuvien kehittäminen
 • (47782) Valokuvausalan vähittäiskauppa
 • (90030) Taiteellinen luominen (jonka alle luetaan esimerkiksi taidevalokuvaajat).

Monilta aloilta löytyy paljon erilaisia toimialakoodeja, joiden keskinäinen ero voi olla hyvinkin pieni.

Varsinkin luvanvaraista liiketoimintaa harjoitettaessa tarkka toimialaluokitus kannattaa aina varmistaa lupaviranomaiselta.

Huomioi myös se, että osakeyhtiötä perustaessasi päätoimialan on sisällyttävä siihen toimialaan, jonka olet ilmoittanut yhtiöjärjestykseen. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toimiala.

 

Miten toimialan muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin tai Verohallinnolle?

Toimialan muuttaminen tai laajentaminen onnistuu helpoiten sähköisellä muutosilmoituksella YTJ-palvelussa. Muutoksen hinta riippuu yritysmuodostasi.

 • Toiminimiyrittäjille toimialan muuttaminen sähköisellä ilmoituksella maksaa 50 euroa. Hinta voi kuitenkin nousta, jos samassa yhteydessä ilmoitat myös muista mahdollisista muutoksista yritystoiminnassasi.
 • Osakeyhtiöille toimialan muutos sähköisellä ilmoituksella maksaa 280 euroa, joka on yhtiöjärjestyksen muuttamisen hinta. Toimialan muutos vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättää yhtiökokous. Muuttaminen edellyttää määräenemmistön (2/3) tukea.

Toimialan muuttamisen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitus selvittää yrityksesi nimen kelpoisuuden uudelleen.

Nimi ei saa olla sekoitettavissa muihin saman toimialan yritysten nimiin tai tavaramerkkeihin.

Verohallinnolle ilmoitettavan päätoimialan muuttaminen onnistuu OmaVeron kautta. Kirjautumisen jälkeen etsi välilehti Asiakastiedot ja sen jälkeen painike Muuta toimiala. Verohallinnolle annettava ilmoitus on maksuton.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Millaisia kompastuskiviä toimialan valintaan liittyy?

Yleisimpiä kompastuskiviä toimialan valinnassa ja muotoilussa ovat:

 • Liian laajan toimialan ilmoittaminen kaupparekisterille. Liian laajasti muotoillun toimialan tai pelkän yleistoimialan (kaikki laillinen liiketoiminta) valitseminen voi vaikeuttaa tai hidastaa yrityksesi nimen rekisteröintiä. Nimi ei saa olla sekoitettavissa muihin saman alan yritysten nimiin tai tavaramerkkeihin. Mitä tarkemmin yksilöit toimialasi, sitä todennäköisemmin sekaannuksilta vältytään. Kaksi hieman samankaltaista yritysnimeä erottuvat paremmin, jos molempien yritysten toimialat on tarkasti yksilöity ja ne eroavat toisistaan.
 • Väärän toimialakoodin ilmoittaminen Verohallinnolle, jos toimit jollakin luvanvaraisella toimialalla. Varmista aina tarkka toimialaluokitus lupaviranomaiselta, jos liiketoimintasi vaatii elinkeinoluvan.

 

Miten aputoiminimen toimiala muotoillaan?

Kaupparekisteriin ilmoittautuessasi voit halutessasi valita myös aputoiminimen, jota voit käyttää yritystoiminnassasi. Aputoiminimi tarkoittaa nimeä, jolla voit harjoittaa osaa yritystoiminnastasi.

Aputoiminimestä voi siis olla hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksesi toimii kahdella täysin erilaisella toimialalla tai sillä on liiketiloja eri kaupungeissa.

Koska aputoiminimellä harjoitetaan vain osaa yritystoiminnasta, aputoiminimen toimiala ei saa kattaa yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan.

Katsotaan muutama kuvitteellinen esimerkki.

Esimerkki 1:

Turun Taidetaikurit Oy:n toimialana on taidemaalausten osto, myynti ja vuokraaminen.

Yrityksellä on liiketila Turussa, mutta muutaman toimintavuoden jälkeen yritys avaa toisen liikkeen Helsinkiin.

Uutta liikettä varten yritys rekisteröi aputoiminimen Stadin Taidetaikurit. Sen toimialana on taidemaalausten osto, myynti ja vuokraaminen Helsingissä.

Tässä tapauksessa maantieteellinen rajaus tekee aputoiminimen toimialasta varsinaista toimialaa suppeamman. Näin ollen aputoiminimen toimiala ei kata yrityksen toimialaa kokonaisuudessaan.

 

Esimerkki 2:

Veikko Virtanen ryhtyy toiminimiyrittäjäksi. Hänen liiketoiminnastaan 80 prosenttia koostuu valokuvaamisesta, mutta aina silloin tällöin Veikko rakentaa myös verkkosivuja pienyrityksille.

Veikon toiminimi on Virtasveikon Valokuvaamo, mutta verkkosivuliiketoimintaa varten Veikko rekisteröi myös aputoiminimen Virtasen Verkkosivupaja.

Veikko ilmoittaa kaupparekisterille toimialaksi valokuvauspalvelut, verkkosivujen rakentamisen ja kaiken muun laillisen liiketoiminnan.

Aputoiminimen toimialaksi Veikko ilmoittaa verkkosivujen rakentamisen, jolloin aputoiminimi kattaa vain osan yritystoiminnasta.

Aputoiminimen valinta ei tietenkään ole pakollista, mutta siitä voi olla hyötyä esimerkiksi markkinoinnissa tai asiakkaita laskutettaessa.

Sekaannuksia voi syntyä, jos asiakas tilaa yritykselleen verkkosivut, mutta lasku saapuu yritykseltä, jonka varsinainen toiminimi viittaa valokuvauspalveluihin.

Tältä vältytään, kun laskuun on merkitty verkkosivupalveluihin viittaava aputoiminimi.

Aputoiminimellä ei ole omaa y-tunnusta – kyse on vain liiketoiminnassa käytettävästä erillisestä nimestä.

 

Mistä löydän lisätietoa toimialan valinnasta?

Jos et löytänyt tältä sivulta vastausta yrityksen toimialaa koskevaan kysymykseesi, katso lisätietoa seuraavista lähteistä: