Toiminimen taloudellinen vastuu veloista – mitä aloittavan yrittäjän pitää tietää?

Ota yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuukysymykset haltuun

Yhdeksi toiminimiyrittäjyyden riskeistä mainitaan usein se, että yrittäjä on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa kaikista liiketoimintansa veloista ja velvoitteista.

Tämän artikkelin luettuasi ymmärrät, mitä yrittäjän vastuu käytännössä tarkoittaa ja missä tilanteissa asialle kannattaa antaa erityistä huomiota.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle alkaen 49€/kk

Laskujen lähettäminen ja maksaminen, alv-ilmoitukset ja ammattikirjanpitäjän tekemä kirjanpito samassa paketissa. Helppokäyttöinen Talenom One -kirjanpitopalvelu on suunniteltu pienyrittäjien tarpeisiin. Kiinteä hinnoittelu ei pääse yllättämään.

 

Mihin toiminimiyrittäjän henkilökohtainen vastuu perustuu?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli puhekielisesti toiminimiyrittäjä on yritystoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö. Toiminimi on siis yrittäjä, ei yritys.

Osakeyhtiö on omistajayrittäjästään erillinen ja itsenäinen oikeushenkilö. Toiminimiyrittäjien kohdalla näin ei kuitenkaan ole, vaan yrittäjä ja hänen toiminimensä ovat yhtä ja samaa yksikköä.

Toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan kaikista mahdollisista veloista, vastuista ja velvoitteista, joita yritystoiminnan aikana voi syntyä.

Käytännössä yrittäjän henkilökohtainen omaisuus ja yritystoimintaan kuuluva varallisuus katsotaan siis yhdeksi kokonaisuudeksi, vaikka ne kirjanpidollisesti erotetaankin toisistaan.

Toiminimen henkilökohtainen vastuu veloista voi äkkiseltään kuulostaa pelottavalta. Asialle annettava painoarvo riippuu kuitenkin hyvin pitkälti siitä, millaista liiketoimintaa harjoitetaan.

Avataan asiaa seuraavaksi tarkemmin esimerkin kautta.

 

Miten vastuukysymykset vaikuttavat yritysmuodon valintaan?

Toiminimi on hyvä valinta yritysmuodoksi, jos yrittäjä myy pääasiassa omaa osaamistaan ja liiketoiminta on kohtalaisen pientä, eikä sen aloittaminen vaadi suuria rahallisia investointeja.

Tällöin myös taloudelliset ja sopimukselliset riskit pysyvät yleensä varsin pieninä.

Käydään asia läpi ottamalla esimerkiksi kaksi aloittavaa yrittäjää.

Yrittäjä 1: Ville Viestijä

  • Tekee töitä kannettavalla tietokoneellaan.
  • Työskentelee kotoa käsin ilman omaa liiketilaa.
  • Ei tarvetta suuriin investointeihin tai hankintoihin.
  • Yritystoiminnan kulut koostuvat lähinnä vakuutuksista ja kirjanpidosta.
  • Ei suunnittele työntekijöiden palkkaamista, vaan haluaa jatkossakin työskennellä yksin.

Yrittäjä 2: Matti Maanrakentaja

  • Joutuu investoimaan kymmeniätuhansia euroja koneisiin ja laitteisiin.
  • On mukana rahallisesti suurissa rakennushankkeissa.
  • Sekä kuukausittaiset kulut että laskutettavat summat ovat suuria.
  • Aikoo lähitulevaisuudessa palkata yhden tai useamman kokoaikaisen työntekijän.

Ville Viestijän yritystoiminnan suurin riski lienee se, että hän ei löydä tarpeeksi maksavia asiakkaita. Vaikka näin kävisi, isoihin velkavaikeuksiin joutuminen on silti epätodennäköistä, koska kuukausittaiset kulut ovat pienet.

Jos yritystoiminta ei ota tuulta alleen, Ville voi vain laittaa pillit pussiin ja lähteä etsimään palkkatöitä.

Matti Maanrakentaja sen sijaan voi joutua isoihinkin taloudellisiin ongelmiin, jos hän ajautuu sopimusriitoihin, tekee ison virheen työmaalla tai ottaa suuret määrät lainaa uusia työmaita käynnistääkseen. Myös työntekijöiden palkkaamiseen sisältyy aina taloudellisia riskejä.

Edellä mainittujen syiden takia toiminimi on lähtökohtaisesti parempi yritysmuoto Ville Viestijälle kuin Matti Maanrakentajalle.

Mitä enemmän yritystoiminnassa liikkuu rahaa, sitä suurempia ovat yleensä myös taloudelliset riskit, jos jokin menee pieleen.

Vastuukysymykset ovat toki vain yksi yritysmuodon valintaan vaikuttava tekijä. Tilanteesta riippuen osakeyhtiö voi muiden syiden takia olla mielekkäin yritysmuoto myös Ville Viestijälle.

 

Miten yrittäjän vastuu veloista rajautuu osakeyhtiössä?

Osakeyhtiö on omistajayrittäjästä erillinen, itsenäinen oikeushenkilö. Lähtökohtaisesti yrittäjä vastaa osakeyhtiön veloista ja velvoitteista vain yhtiöön sijoittamansa pääoman määrällä.

Rajoitetun vastuun takia osakeyhtiö onkin toiminimeä parempi yritysmuoto riskipitoisille toimialoille ja kasvuhakuiseen liiketoimintaan.

Toisaalta on hyvin yleistä, että myös osakeyhtiömuodossa toimiva pienyrittäjä joutuu antamaan henkilötakauksen hakiessaan yhtiölleen lainaa pankista tai rahoitusyhtiöltä.

Tällöin yrittäjä on lainasta henkilökohtaisessa vastuussa samaan tapaan kuin toiminimiyrittäjäkin.

Yrittäjä ei myöskään voi piiloutua osakeyhtiön taakse rikosoikeudelliselta vastuulta. Esimerkiksi osakeyhtiön omaisuuden piilottaminen tai luovuttaminen velkojien ulottumattomiin tai kirjanpidon laiminlyönti voivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Konkurssimenettelyn aikana pesänhoitajalla on velvollisuus tehdä rikosepäilystä ilmoitus poliisille.

Osakeyhtiömuodossakaan et siis voi hoitaa raha-asioita aivan miten sattuu ja kuvitella, ettet joutuisi siitä henkilökohtaisesti vastuuseen.

Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuudesta on kerrottu tarkemmin osakeyhtiölaissa.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpito toiminimelle alkaen 49€/kk

Laskujen lähettäminen ja maksaminen, alv-ilmoitukset ja ammattikirjanpitäjän tekemä kirjanpito samassa paketissa. Helppokäyttöinen Talenom One -kirjanpitopalvelu on suunniteltu pienyrittäjien tarpeisiin. Kiinteä hinnoittelu ei pääse yllättämään.

 

Mitä muita vastuita ja velvollisuuksia toiminimiyrittäjällä on?

Nyt osaat toivottavasti jo paremmin arvioida, onko toiminimi riskienhallinnan ja henkilökohtaisen vastuun näkökulmasta sopivin yritysmuoto omaan liiketoimintaasi.

Jatka tutustumista muihin toiminimen vastuisiin ja velvollisuuksiin alla linkattujen artikkelien avulla.

Kirjanpitäjäsi voi kuitenkin huolehtia kaikista kirjanpitoon ja verotukseen liittyvistä ilmoitusvelvoitteista.

Sinun tehtäväksesi jää toimittaa kirjanpitäjälle yritystoimintasi tositteet, kuten kuitit sekä osto- ja myyntilaskut.