Toiminimi kaupparekisteriin – miksi, milloin ja miten?

Milloin yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen ilmoittaminen kaupparekisteriin on pakollista?

Muista yritysmuodoista poiketen yksityisten elinkeinonharjoittajien eli puhekielisesti toiminimiyrittäjien ei useimmissa tilanteissa ole pakko ilmoittautua kaupparekisteriin.

Varsin monet toiminimiyrittäjät ilmoittautuvat sinne silti. Tämän artikkelin luettuasi ymmärrät miksi.

 

Yhteistyössä
product title

Toiminimeä perustamassa? Ulkoista kirjanpito edullisesti

Talenom One on toiminimiyrittäjille suunniteltu helppo laskutus- ja kirjanpitopalvelu. Lähetä laskut asiakkaille ohjelmalla ja lisää tositteet omista ostoistasi. Ammattikirjanpitäjä huolehtii kirjanpidosta, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on julkinen ja virallinen rekisteri Suomessa toimivista yrityksistä. Rekisteriä ylläpitävän Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilastojen mukaan kaupparekisteristä löytyi vuodenvaihteessa 2023 noin 667 000 yrityksen tiedot.

Eniten kaupparekisterissä oli kyseisenä ajankohtana:

 • osakeyhtiöitä (274 965)
 • yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä (248 118)
 • asunto-osakeyhtiöitä (91 568)
 • kommandiittiyhtiöitä (22 315)
 • keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä (16 188).

(Tilastolähde: PRH.fi)

Kaupparekisterin tarkoitus on tukea yhteiskuntamme toimintoja tarjoamalla kansalaisille, muille yrityksille ja yritysten sidosryhmille tietoa Suomessa toimivista yrityksistä. Rekisteri on tarkoitettu yleiseen käyttöön, ja kaikilla on oikeus saada tietoja sinne merkityistä asioista.

Voit itsekin etsiä minkä tahansa yrityksen tietoja PRH:n sähköisestä Virre-tietopalvelusta tai YTJ.fi:stä. YTJ.fi on PRH:n ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Perustiedot saat käyttöösi maksutta.

Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina pakko liittyä kaupparekisteriin. Toiminimiyrittäjien kohdalla näin ei kuitenkaan ole.

Katsotaan seuraavaksi läpi kaupparekisteriin liittymisen ehdot yksityisille elinkeinonharjoittajille.

 

Milloin yksityisen elinkeinonharjoittajan on pakko liittyä kaupparekisteriin?

Toiminimiyrittäjänä sinun on liityttävä kaupparekisteriin, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • asuinpaikkasi on Euroopan talousalueen ulkopuolella
 • sinun on kirjanpitolain nojalla ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi (katso ehdot)
 • haluat rekisteröidä yritystoiminnallesi käyttösuojatun nimen.

Ehdot höllenivät kesäkuusta 2023 alkaen, kun kaupparekisterilain muutokset tulivat voimaan. Aiemmista kriteereistä löydät tietoa artikkelin lopusta.

 

Miksi kaupparekisteriin ilmoittautuminen voi olla kannattavaa?

Rekisteriin liittyminen voi olla toiminimiyrittäjälle mieluisa ratkaisu ainakin kolmesta eri syystä. Katsotaan nämä syyt seuraavaksi läpi.

 

1. Nimi yritystoiminnalle

Vain kaupparekisteriin ilmoittautumalla saat rekisteröityä yritystoiminnallesi virallisen nimen eli toiminimen.

Muussa tapauksessa toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana omalla nimelläsi tai vaihtoehtoisesti jollakin itse kehittämälläsi markkinointinimellä, joka ei kuitenkaan nauti rekisteröinnin tuomaa suojaa.

Lyhyt termien kertaus:

Puhekielessä toiminimellä tarkoitetaan yleensä yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Virallisessa kielessä toiminimi kuitenkin tarkoittaa nimeä, jota mikä tahansa yritys, yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja toiminnassaan käyttää.

Esimerkiksi lentoyhtiö Finnair on julkinen osakeyhtiö, jonka toiminimi on Finnair Oyj.

Kaupparekisteriin ilmoittautumalla saat valita yritystoiminnallesi nimen, jota muut eivät voi enää napata käyttöönsä.

Kuvitteellinen esimerkki:

Heikki Huttunen ryhtyy yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ja liittyy kaupparekisteriin. Hän myy silinterihattuja ovelta ovelle ja rekisteröi käyttöönsä toiminimen Huttushattu.

Kun nimi menee PRH:n seulan läpi, se saa käyttösuojan. Tällöin kukaan muu yrittäjä tai yritys ei voi enää ottaa käyttöönsä nimeä, joka olisi sekoitettavissa kyseiseen nimeen.

Ilman toiminimen rekisteröintiä Heikin kateellinen serkku Harri Huttunen voisi halutessaan ryhtyä myös hattukauppiaaksi ja yrittää napata Huttushattu-nimen itselleen.

Siitäkös riittäisi keskusteltavaa sukujuhlissa.

Nimen voit ideoida hyvin vapaasti. Siinä voi esiintyä nimesi, paikkakuntasi tai nimi voi olla myös täysin tuulesta temmattu.

Nimeen ei ole pakko ottaa lyhennettä tmi tai sanaa toiminimi, mutta halutessasi voit toki niin tehdä.

 • Nimiohjeista löydät tarkempaa lisätietoa artikkelista toiminimen nimi. Yritysnimeä ei kannata painattaa markkinointimateriaaleihin ennen kuin nimi on hyväksytty.

 

2. Uskottavuus ja luotettavuus

Kaupparekisteriin ilmoittautuminen voidaan nähdä osin myös uskottavuus- ja luotettavuuskysymyksenä – varsinkin, jos markkinoit ja myyt palveluitasi muille yrityksille.

Potentiaalinen asiakas saattaa kummeksua, että heille palveluita tai tavaroita myyvä elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittautunut kaupparekisteriin. Tämä voi olla tilanne varsinkin, jos yritys etsii pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita.

Asialla ei kuitenkaan välttämättä ole minkäänlaista merkitystä, jos myyt palveluitasi yksityishenkilöille tai liiketoimintasi on hyvin pienimuotoista tai sivutoimista.

 

3. Yrityskiinnitysten hakeminen

Tämä ei todennäköisesti koske sinua, mutta käydään asia silti lyhyesti läpi.

Kaupparekisteriin merkityt toimijat voivat kiinnittää yrityksen omistamaa ja elinkeinotoimintaan kuuluvaa omaisuutta yrityskiinnityksellä. Se tarkoittaa, että kyseinen omaisuus voidaan sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisten vakuudeksi.

Löydät asiasta tarkemman selonteon PRH:n verkkosivuilta.

 

Paljonko toiminimen ilmoittaminen kaupparekisteriin maksaa?

Yksityiselle elinkeinonharjoittajalle ilmoittautuminen kaupparekisteriin maksaa sähköisellä ilmoituksella 70 euroa. Tarkista mahdolliset hintamuutokset PRH:n verkkosivuilta.

Hinnat ovat samat niin aloittaville toiminimiyrittäjille kuin myös sellaisille yksityisille elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat liittyä kaupparekisteriin jälkikäteen.

Jos sinun ei täydy tai et halua liittyä kaupparekisteriin, voit ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ilmaiseksi OmaVerossa.

OmaVerosta saat y-tunnuksen ja voit rekisteröityä Verohallinnon rekistereihin eli arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

 

Yhteistyössä
product title

Toiminimeä perustamassa? Ulkoista kirjanpito edullisesti

Talenom One on toiminimiyrittäjille suunniteltu helppo laskutus- ja kirjanpitopalvelu. Lähetä laskut asiakkaille ohjelmalla ja lisää tositteet omista ostoistasi. Ammattikirjanpitäjä huolehtii kirjanpidosta, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

 

Miten kaupparekisteriin käytännössä liitytään?

Aloittava yksityinen elinkeinonharjoittaja liittyy helpoiten kaupparekisteriin tekemällä perustamisilmoituksen YTJ.fi:ssä.

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista, jos:

 • olet täysi-ikäinen
 • sinulla on suomalainen henkilötunnus ja
 • omat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti.

Käytännön toimet on käyty tarkemmin läpi esimerkiksi seuraavalla PRH:n YouTube-videolla:

 

Mitä asioita kaupparekisteriin liityttäessä on hyvä huomioida?

 • Kiinnitä huomiota toiminimesi nimen valintaan ja muotoiluun. Kaupparekisteri selvittää, onko nimen rekisteröinnille esteitä. Voit tutkia jo käytössä olevia nimiä PRH:n nimipalvelun avulla. Rekisteröinti voi viivästyä turhaan, jos PRH:n raati torppaa nimi-ideasi.
 • Myös toiminimen toimialan valintaan ja muotoiluun kannattaa panostaa. Erityisen olennaista tämä on, jos toimit jollakin luvanvaraisella toimialalla. Muotoseikat kannattaa tällöin tarkistaa kyseiseltä lupaviranomaiselta.
 • Kaupparekisterille ilmoittamasi toimialan perään voit halutessasi lisätä maininnan ”ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”. Mitenkään pakollista se ei ole, mutta siitä voi olla hyötyä tilanteessa, jos yritystoimintasi hieman laajenee uusille poluille.
 • Harkitse, lisäätkö omaa puhelinnumeroasi kaupparekisteri-ilmoituksen julkisiin tietoihin. Ensimmäisinä viikkoina voit saada huomattavan määrän soittoja erilaisia tuotteita ja palveluita kauppaavilta puhelinmyyjiltä. Asiakkaat kyllä löytävät puhelinnumerosi omilta verkkosivuiltasi tai Googlen avulla.

 

Mikä muuttui kesällä 2023, kun kaupparekisterilaki uudistui?

Ennen kesäkuuta 2023 toiminimiyrittäjien piti ilmoittautua kaupparekisteriin, jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyi:

 • Harjoitit luvanvaraista elinkeinotoimintaa.
 • Sinulla oli palveluksessasi muita henkilöitä kuin aviopuolisosi, alaikäinen lapsesi tai lapsenlapsesi.
 • Sinulla oli elinkeinotoimintaasi varten pysyvä toimipaikka eli asunnostasi erillinen liiketila.

Kriteereistä poiketen maatilataloutta tai kalastusta harjoittavien toiminimiyrittäjien ei kuitenkaan tarvinnut ilmoittautua kaupparekisteriin.

Tilanne kuitenkin muuttui kaupparekisterilain uudistumisen myötä. Käytännössä toiminimiyrittäjien ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin loppui, mutta rekisteriin pitää silti edelleen liittyä, jos haluat rekisteröidä yritystoiminnallesi käyttösuojatun toiminimen.

Lue kaupparekisterilain kokonaisuudistuksesta lisää PRH:n verkkosivuilta.

 

Yhteistyössä
product title

Toiminimeä perustamassa? Ulkoista kirjanpito edullisesti

Talenom One on toiminimiyrittäjille suunniteltu helppo laskutus- ja kirjanpitopalvelu. Lähetä laskut asiakkaille ohjelmalla ja lisää tositteet omista ostoistasi. Ammattikirjanpitäjä huolehtii kirjanpidosta, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.