Osakeyhtiön perustaminen – hinta lähtee 280 eurosta ylöspäin

Osakeyhtiön perustamisen hinta vaihtelee riippuen siitä, perustatko yhtiön YTJ:n sähköistä perustamispakettia käyttäen vai hoidatko ilmoittamisen sähköisellä perustamisilmoituksella tai paperilomakkeella. Kaupparekisterin käsittelymaksujen lisäksi joudut tietysti huomioimaan yritystoiminnan alussa myös monet muut osakeyhtiön pakolliset kulut. Lue alta tiivis tietopaketti siitä, paljonko Oy:n perustaminen vähintään maksaa vuonna 2024.


Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpitopalvelu pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.

Mitä osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustamisen hinta on 280 euroa, jos käytät YTJ:n sähköistä perustamispakettia. Tällöin palvelu luo yhtiölle sen tarvitsemat asiakirjat, kuten vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen. Jos haluat laatia asiakirjat itse, joudut tekemään sähköisen perustamisilmoituksen, joka maksaa 370 euroa.

Vaihtoehtona on myös vanha kunnon paperilomake, jonka hinta on niin ikään 370 euroa. Alle 18-vuotiaan henkilön on tehtävä perustaminen paperilomakkeen avulla.

Osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti vai sähköinen perustamisilmoitus?

Voit käyttää ohjattua perustamispakettia, jos yhtiön osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma on 0 euroa. Perustamispakettia käyttääksesi kaikkien osakkeenomistajien tulee myös olla täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on suomalaiset henkilötunnukset.

Hieman kalliimpi sähköinen perustamisilmoitus on pakollinen, jos yhtiöllä on osakepääoma, osakkeenomistajina on luonnollisten henkilöiden sijaan myös yrityksiä, jos vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ei riitä tai jos jollakin osakkeenomistajalla tai muulla perustamisilmoitukseen ilmoitetulla henkilöllä (esim. toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, tilintarkastaja, prokuristi) ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Mikä on vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja riittääkö se?

Osakeyhtiölaki sanelee, että yhtiöjärjestys on pakollinen asiakirja kaikille osakeyhtiöille. Yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin perustamisen yhteydessä.

Yhtiöjärjestys määrittää osakeyhtiön toimintaa ja sisäisiä sääntöjä, mutta pakollisia yhtiöjärjestysmääräyksiä on ainoastaan kolme:

  • toiminimi eli nimi, jolla yhtiö harjoittaa yritystoimintaa
  • kotipaikkana toimiva Suomen kunta
  • toimiala.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen voidaan sisällyttää vapaaehtoisia määräyksiä, joilla voidaan täydentää osakeyhtiölain säännöksiä tai tietyin ehdoin poiketa niistä. Osakeyhtiölaki sisältää monia lainkohtia, jotka alkavat tai loppuvat ilmaisulla ”jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”.

Kaupparekisteriä ylläpitävän Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta löytyy kaksi esimerkkiä vakiomuotoisesta yhtiöjärjestyksestä. Voit valita niistä toisen, jos vakiomuotoinen yhtiöjärjestys riittää.

Pääsääntöisesti vakiomuotoinen yhtiöjärjestys on riittävä pienelle pörssilistaamattomalle osakeyhtiölle, sillä osakeyhtiön sisäisistä pelisäännöistä voidaan sopia myös osakassopimuksessa.

Toisin kuin yhtiöjärjestys, osakassopimus ei ole julkinen asiakirja. Osakassopimuksen tekeminen on erittäin suositeltavaa, jos perustajia on useampia.

Selvitä aina tarkasti etukäteen, onko vakiomuotoinen yhtiöjärjestys riittävä yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin. Et voi käyttää ohjattua perustamispakettia ja vakiomuotoista yhtiöjärjestystä esimerkiksi silloin, jos haluat määrittää osakkeille nimellisarvon tai jos yhtiössä on erilajisia osakkeita.

Voiko osakeyhtiön osakepääoma olla 0 euroa?

Osakeyhtiölain muutoksen (2019) jälkeen uudelta osakeyhtiöltä ei enää ole vaadittu aiemmin pakollista 2500 euron alkuosakepääomaa. Osakepääoma voi siis olla 0 euroa.

Osakeyhtiölaissa kuitenkin todetaan, että ”jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus.”

Negatiivisesta omasta pääomasta ilmoittaminen kaupparekisteriin on maksullista ja merkintä voi haitata yhtiön toimintaa, kuten rahoituksen hakemista tai palveluiden ostamista laskulla. Siksi tällainen tilanne kannattaa välttää sijoittamalla perustettavaan osakeyhtiöön omaa pääomaa.

Oman pääoman ei tarvitse olla osakepääomaa, vaan sijoitus voidaan tehdä esimerkiksi SVOP-rahastoon eli sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Näin oma pääoma ei pääse lipsahtamaan pakkasen puolelle yritystoiminnan alussa.

 

Osakeyhtiön muut pakolliset kulut

Vaikka osakeyhtiön perustamisen hinta on käsittelymaksujen osalta vain 280 tai 370 euroa, sinun tulee tietysti huomioida myös muut pakolliset kulut. Maksettavaa voi kertyä esimerkiksi yritystilistä, vakuutuksista, kirjanpidosta ja taloushallinnosta sekä mahdollisten lupa-asioiden selvittämisestä.

Alla muutamia viitteellisiä esimerkkejä toimialariippumattomista kuluista:

  • Yritystili on osakeyhtiölle pakollinen. Isot pankit saattavat veloittaa tilin avaamisesta 100-200 euroa, jonka jälkeen kuukausimaksut ovat joitakin kymppejä. Yleensä maksat vielä erikseen tilitapahtumista eli lähtevistä ja saapuvista maksuista. Poikkeuksiakin on. Lue lisää osakeyhtiöiden yritystilien hinnoittelusta.
  • Kirjanpidon hinta pienelle yritykselle lähtee edullisimmillaan noin 50 eurosta ylöspäin kuukaudessa. 100-200 euroa on kuitenkin tavanomaisempi veloitus pienellekin osakeyhtiölle. Tositteiden määrä ja liiketoiminnan laajuus vaikuttavat olennaisesti hintaan.
  • YEL-vakuutus on pakollinen käytännössä kaikille osakeyhtiössään työskenteleville päätoimisille yrittäjille. Vakuutustarpeen määrittää YEL-työtulo, joka ei ole sama asia kuin osakeyhtiöstä itselle nostamasi palkka. Pienimmillään YEL-vakuutuksen hinta on noin 1700 euroa vuodessa, kun uuden yrittäjän alennus on huomioitu. Tarkan hinnan määrittää se, mille tasolle YEL-työtulo asetetaan.

Edellä mainittujen kulujen lisäksi uusi osakeyhtiö voi joutua toiminnastaan riippuen maksamaan myös muista vakuutuksista, maksupäätteistä ja kassajärjestelmistä, verkkosivuista, vuokratusta liiketilasta sekä monista muista asioista.

Vaikka kyseessä olisi yhden henkilön osakeyhtiö, jonka kiinteät kulut ovat pienet tai olemattomat, osakeyhtiön perustamiseen on yleensä hyvä varata rahaa ainakin muutama tuhat euroa. Näin osakeyhtiön oma pääoma ei mene pakkasen puolelle ja kaikki yrityksen perustamiskulut saadaan maksettua toiminnan alussa.

 

Yhteistyössä
product title

Edullinen kirjanpitopalvelu pienelle osakeyhtiölle

Pienyrittäjille suunniteltu Talenom One -kirjanpitopalvelu sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston ja ammattikirjanpitäjän tekemän kirjanpidon. Lähetä laskut asiakkaille ja lisää kuitit kirjanpitoon vaikka puhelimella. Kirjanpitäjä huolehtii kirjanpidon tekemisestä, alv-ilmoituksista, veroilmoituksesta ja tilinpäätöksestä. Hinta alkaen 49€/kk.